Narodowe czytanie w I LO

W pierwszym tygodniu nauki w nowym roku szkolnym uczniowie I LO w Krasnymstawie przyłączyli się do akcji „Narodowe Czytanie”.

W tym roku nauczyciele i młodzież czytała fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Uroczystość rozpoczęła dyrektor I LO Edyta Fidecka, zapoznając zebranych z obszernym fragmentem opisującym wnętrze słynnej bronowickiej chaty. Przedstawiciele każdej z klas entuzjastycznie podeszli do zadania. Wyćwiczyli dykcję i zadbali o regionalne stroje. Na szczególne wyróżnienie zasłużyły reprezentantki klasy I b: Aleksandra Lisiecka, Natalia Kulczyńska vel Nowosad oraz Kinga Malec. Dziewczęta doskonale oddały ducha prezentowanych scen dramatu. Koordynatorami wydarzenia były: Anna Kosmowska, Tamara Koterwas, Anna Kowalska i Dorota Matysiak. (k)