Nasi inżynierowie w elicie

Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej otrzymał kategorię A+, co oznacza, że znalazł się w ścisłym gronie wiodących jednostek naukowych w Polsce, szczególnie wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.


− A+AAABB to obecny kod Politechniki Lubelskiej zapisany w kategoriach naukowych, które otrzymały wydziały naszej uczelni. Nowym elementem jest A+, kategoria, którą Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pan Jarosław Gowin, przyznał Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Lubelskiej − mówi prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej.

Decyzja jest efektem odwołania, które uczelnia wniosła do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, wnioskując o podwyższenie kategorii naukowej Wydziału Mechanicznego z A do A+.

− Wśród 10 jednostek, którym przyznano kategorię A+, w grupie nauk ścisłych i technicznych nie było praktycznie jednostek o charakterze ściśle inżynierskim. Ten fakt pozostawał w sprzeczności z ogromną rolą, jaką odgrywają inżynierowie i nauki inżynierskie w procesie reindustrializacji naszego kraju − uważa rektor.

Prestiżową kategorię A+ otrzymują nieliczne jednostki spośród tych, które spełniają wymagania kategorii A w ramach danej grupy, a ponadto wyróżniają się szczególnie wysokim poziomem badań naukowych.

− Uzyskana kategoria ma duży i bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanych przez jednostkę dotacji, czyli środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego, rozwój młodej kadry i działalność dydaktyczną. Jest również świadectwem rangi jednostki jako ośrodka badawczego – podkreśla prof. Zbigniew Pater, dziekan Wydziału Mechanicznego.

Jednostki Politechniki Lubelskiej podczas parametryzacji w 2017 r. otrzymały bardzo wysokie kategorie naukowe: cztery wydziały: kategorię A, dwa wydziały: kategorię B. Po ostatniej decyzji ministerstwa uczelnia może pochwalić się też kategorią A+. MG

Drugie skuteczne odwołanie

Nie tylko Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej odwołał się od decyzji Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Wydział Artystyczny UMCS, po odwołaniu w sprawie przyznanej oceny parametrycznej, otrzymał kategorię A – mówi Aneta Adamska, rzecznik UMCS. Wydział ten rok temu otrzymał kategorię naukową B. – Po ponownym przeprowadzeniu przez ministerstwo kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostki Wydział Artystyczny naszej uczelni uzyskał wyższą kategorię naukową – informuje rzecznik.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie posiada w tym momencie dwie jednostki (Wydział Chemii i Wydział Artystyczny) z najwyższą kategorią naukową – A.

Prestiżową kategorię A+ otrzymują nieliczne jednostki wyróżniające się szczególnie wysokim poziomem badań naukowych. W Lublinie, oprócz Wydziału Mechanicznego PL, może nią się pochwalić jedynie Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego. (EM.K.)