Nasi mundurowi w Dęblinie

Trzydziestu uczniów klas mundurowych z chełmskich „Ekonomów” uczestniczyło w obchodach 100-lecia Lotnictwa Wojskowego w Dęblinie.

– Po uroczystym apelu z udziałem dostojników państwowych i wojskowych przed pomnikiem Lotników Polskich, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z Mariuszem Błaszczakiem, ministrem obrony narodowej – mówi Edyta Chudoba, dyrektor placówki.

Podczas obchodów Waldemar Zubek, dyrektor Biura do Spraw Proobronnych, wręczył Zespołowi Szkół Ekonomicznych i Mundurowych, certyfikat uczestnictwa w drugiej edycji pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących wojskowe klasy mundurowe. Certyfikat odebrał mjr rez. Andrzej Stępniak. (mg)