Nasze aktywne kobiety

Forum Kobiet Aktywnych Lubelszczyzny jest cyklicznym świętem kobiet i miejscem inspiracji. To tam spotykają się kreatywne, otwarte i energiczne kobiety, którym na sercu leży dobro środowiska lokalnego. Na ubiegłotygodniowym forum, które tym razem odbyło się w Bychawie, nie mogło zabraknąć reprezentacji chełmskiej wsi.
Udział w nim wzięły Bożena Deniszczuk, prowadząca gospodarstwo agroturystyczne „Chutor Deniszczuki”, która poprowadziła wykład „Mój pomysł na sukces”, a także Agata Radzięciak-Sosińska z Dorohuska, radna powiatu, nauczycielka wychowania fizycznego.
– Słowem liderki w swoich gminach! – żartuje B. Deniszczuk.
Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Bona Fides. (mg)