Nauczyciele spokojni o pracę?

Dobiega końca rok szkolny 2019/20. Lubelski ratusz zapewnia, że w nowym wszyscy nauczyciele zatrudnieni na czas nieokreślony lub przez mianowanie, zachowają pracę. Podobne, dobre dla pedagogów wieści, płyną również z Urzędu Miasta Świdnik.

– Miasto organizowało liczne wideokonferencje z dyrektorami szkół, umożliwiające bieżącą wymianę informacji m.in. w zakresie potrzeb kadrowych. Z tych spotkań wynika, że wszyscy nauczyciele zatrudnieni na czas nieokreślony lub poprzez mianowanie po wakacjach będą mieli zapewnioną pracę – mówi o sytuacji kadrowej w lubelskich placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Monika Głazik z biura prasowego lubelskiego ratusza.

Nie obędzie się jednak bez roszad. – Oczywiście istnieją przypadki zakończenia stosunku pracy związane z przejściem na emeryturę czy też skorzystaniem z uprawnień wynikających z art. 20 karty nauczyciela (reguluje on kwestię całkowitej i częściowej likwidacji szkoły – przyp. aut.) – tłumaczy M. Głazik.

Zlikwidowane zostaną Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 przy ul. Krochmalnej i mająca siedzibę w tym samym miejscu Szkoła Podstawowa nr 17. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin, pracownicy pedagogiczni i administracyjni Centrum od 1 września staną się pracownikami Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 przy ul. Pogodnej, a pracownicy obsługi – pracownikami Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie lub Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2. Pomieszczenia zajmowane przez CKU nr 1 i SP nr 17 przeznaczono na dodatkową lokalizację Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26.

Pracowników szukają z kolei placówki, które zaczną działalność wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Chodzi o Szkołę Podstawową nr 58 przy ulicy Berylowej, Przedszkole nr 88 oraz Przedszkole nr 89.

W Lublinie najwięcej ofert pracy pojawia się dla nauczycieli fizyki, chemii, matematyki, geografii i informatyki, a najmniej – dla nauczycieli wychowania fizycznego i języków obcych.

Miasto Lublin jest organem prowadzącym m.in. dla 63 przedszkoli, 37 samodzielnych szkół podstawowych, 13 liceów ogólnokształcących, 14 zespołów szkół zawodowych, 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych czy 4 burs szkolnych.

W Świdniku drobne… cięcia

W Świdniku o pracę po wakacjach nie muszą się martwić nauczyciele zatrudnienie w miejskich szkołach na czas nieokreślony. Z utratą pracy musi się liczyć część pedagogów pracujących na zastępstwo lub czas określony.

– W kontekście informacji z arkuszy organizacyjnych, które złożyli dyrektorzy naszych szkół, nie widać ograniczeń etatowych na przyszły rok szkolny – mówi Ewa Jankowska, sekretarz miasta Świdnik.

W SP nr 5 jest nauczyciel, który był dotąd zatrudniony na pół etatu, a w nowym roku szkolnym nie znajdzie się dla niego klasa. Ma godziny w innej szkole, więc nie zostanie całkiem bez pracy.

Z miejskich szkół odejść też będzie musiało część nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych na umowy czasowe. Ilu? Jeszcze nie wiadomo. Jak informuje ratusz, 23 etaty w całej oświacie (w tym stanowiska obsługi) to umowy na czas określony. Mogą one ulec po części rozwiązaniu z uwagi na to, że są to umowy na zastępstwo za osoby, które przebywają na urlopach lub długoterminowych zwolnieniach lekarskich lub umowy np. dla pomocy nauczycieli do pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

– Jeśli takie dziecko kończy edukację w szkole, kończy się również potrzeba przedłużania umów zawartych na czas określony – mówią urzędnicy.

Natomiast – jak dodaje sekretarz – nie ma sytuacji, gdzie zwalniani byliby nauczyciele zatrudnieni na czas nieokreślony. Są też pedagodzy, którzy rozważają możliwość przejścia na emeryturę. We wszystkich placówkach jest łącznie 7 takich osób.

Grzegorz Rekiel, KW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here