Nauczyciele z inicjatywą

Chełmscy nauczyciele zakończyli akcję zbierania podpisów pod inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmiany zasad finansowania szkolnictwa. Domagają się, aby państwo wzięło większą odpowiedzialność za oświatę.

 

Według nauczycieli obecny system finansowania zadań edukacyjnych nie zabezpiecza należycie ich prawidłowego wykonywania przez organy prowadzące czyli jednostki samorządu terytorialnego. Samorządy od dawna argumentują, że środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej są niewystarczające, a wysokość ich dochodów własnych nie pozwala pokrywać całkowitych kosztów związanych z realizacją zadań oświatowych. Największym problemem samorządów jest zagwarantowanie wysokości wynagrodzeń nauczycielskich na poziomie określonym przez Kartę Nauczyciela. Zmiany proponowane w inicjatywie ustawodawczej nowelizują ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o systemie oświaty i Kartę Nauczyciela. Propozycje zakładają, że środki przeznaczone na średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi gwarantowane są przez państwo w formie dotacji celowej. Samorządy nadal otrzymywałyby subwencję na realizację pozostałych zadań oświatowych.
– Chcemy, aby państwo wzięło po prostu odpowiedzialność za oświatę – mówi Ewa Suchań, prezes ZNP w Chełmie. – Zmiany proponowane w inicjatywie nie mają wpływu na wzrost wynagrodzeń, w niczym nie naruszają kompetencji samorządów w zakresie kształtowania wynagrodzeń nauczycieli.
ZNP zwraca też uwagę, że wiele samorządów borykających się z trudnościami finansowymi podejmuje działania zmierzające do zmiany statusu szkół samorządowych i oddania ich w prywatne ręce. W konsekwencji nauczyciele zatrudnieni w takich placówkach są wyłączeni ze stosowania Karty Nauczyciela. Jakiś czas temu między chełmskim ZNP a gminą Leśniowice, która zreformowała gminne szkoły, trwał z tego powodu ostry spór. Związkowcy stali na stanowisku, że samorząd złamał prawo oświatowe i pisali kolejne skargi do organów nadzorczych, które jednak na niewiele się zdały. (mo)

News will be here