Nauka w czasach zarazy

Już za kilka dni zabrzmi pierwszy szkolny dzwonek. Wiele wskazuje na to, że ten rok szkolny również upłynie pod znakiem pandemii. W związku z tym Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z resortem zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym wydało dla szkół wytyczne, których celem ma być „bezpieczna i higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii”.


Najważniejsze z wytycznych to te mówiące o częstej dezynfekcji powierzchni (najlepiej przed i po zajęciach), zachowywaniu półtorametrowego dystansu, noszeniu maseczek w przestrzeniach wspólnych, częstym myciu rąk (lub ich dezynfekcji), ochronie podczas kaszlu i kichania, częstym wietrzeniu sal, także w trakcie zajęć oraz w dni wolne od lekcji.

Uczniowie przychodzący do szkoły nie powinni mieć objawów infekcji. Podobnie jak rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający młodszych uczniów. Zaleca się także, aby uczniowie docierając na zajęcia unikali transportu publicznego, a korzystali z rowerów, hulajnóg bądź byli przywożeni przez rodziców. Przy wejściach do szkół powinny znajdować się dozowniki ze środkiem do dezynfekcji rąk, ale rekomenduje się, aby uczniowie zaraz po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), ucznia należy odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę. Zaleca się także jak najczęstsze korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły oraz organizację wyjść w miejsca otwarte, np. do parku, lasu, na tereny zielone.

W wytycznych podkreślono również, że po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze powinny skupić się na zdrowiu psychicznym dzieci.

– W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań – czytamy w rekomendacjach. Dla nauczycieli oraz uczniów powyżej 12. roku życia rekomendowane jest przyjęcie szczepionki przeciw Covid19.

– To najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych – zachęca MEiN.

Na swojej stronie MEiN informuje, że w pierwszym tygodniu września w szkołach będzie prowadzona akcja informacyjna na temat szczepień. Odbywać się mają lekcje o zdrowiu oraz spotkania z rodzicami. W drugim tygodniu planowane jest zbieranie deklaracji od rodziców i formularzy ze zgodą na szczepienia. Z kolei w trzecim tygodniu września miałyby ruszyć szczepienia uczniów. Zgodnie z zapowiedziami – przy tych szkołach, w których zainteresowani szczepionkami będzie duże, staną mobilne punkty szczepień.

– Na tę chwilę nie znamy szczegółowych informacji na ten temat i nie przewidujemy u nas takiego punktu, ale zobaczymy jak sytuacja będzie się rozwijać – mówił w ubiegłym tygodniu Tomasz Szydło, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku. – Wiemy tyle, ile jest w wytycznych Ministra Edukacji i Nauki i się do tego dostosowujemy. Zmówiliśmy urządzenia do dezynfekcji, które ministerstwo rekomenduje oraz środki dezynfekcyjne. W przyszłym tygodniu zaplanowane jest spotkanie z kuratorem oświaty bądź przedstawicielami ministerstwa i zobaczymy, jakie będą kolejne wytyczne. Podchodzimy do tego na spokojnie, bo w ciągu minionych miesięcy przećwiczyliśmy już różne rozwiązania i myślę, że nic nas nie zaskoczy. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here