Naukowa 40-tka profesora Kidyby

Z okazji jubileuszu prof. Andrzej Kidyba został uhonorowany przez prezydenta Krzysztofa Żuka Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin

Prof. Andrzej Kidyba, jeden z najbardziej znanych i uznanych lubelskich prawników, świętował w czwartek 40-lecie pracy naukowej. Jubileusz, który odbył się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym uczciła konferencja naukowa, podczas której wykłady wygłosili specjaliści w dziedzinie prawa, profesorowie: Józef Frąckowiak z Uniwersytetu Wrocławskiego, Wojciech Popiołek z Uniwersytetu Śląskiego i Bernad Oppermann z Uniwersytetu Hanowerskiego.


Zanim licznie przybyli goście, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych i lubelskich uczelni, a także kolegów i przyjaciół prof. Kidyby z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, na którym w 1980 roku zdobył tytuł magistra i z którym nieprzerwanie związany jest do dzisiaj, odbyła się miła uroczystość. Dostojny jubilat został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin od prezydenta Krzysztofa Żuka, Dyplomem Uznania od wojewody Lecha Sprawki oraz pamiątkowym grawertonem od wicemarszałka województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowskiego. Gratulacje prof. Kidybie złożyli także europoseł Krzysztof Hetman oraz Krzysztof Grabczuk, poseł RP.

Laudację wygłosił prof. dr hab. Wojciech Katner, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego z Uniwersytetu Łódzkiego, a także Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Następnie prof. Andrzej Kidyba otrzymał Księgę Jubileuszową z okazji 40. rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej.

Prof. Kidyba urodził się 25 marca 1957 roku w Radomiu. W 1976 r. rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył je w 1980 r., uzyskując tytuł magistra. Stopień naukowy doktora nauk prawnych otrzymał w 1989 r., a doktora habilitowanego uzyskał w 1998 r. W 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora.

Dowodem uznania osiągnięć naukowych Pana Profesora był wybór w 2008 r. do Komisji Prawniczej oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, a także przyznanie w 2011 r. statusu członka rzeczywistego Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

W działalności naukowej profesor Andrzej Kidyba przywiązywał duże znaczenie do współpracy z zagranicą, co znalazło wyraz w licznych stażach w zagranicznych ośrodkach naukowych. Zwieńczeniem dotychczasowych osiągnięć profesora Kidyby w sferze współpracy zagranicznej jest powierzenie mu funkcji Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie.

Dorobek naukowy Profesora Andrzeja Kidyby jest bardzo obszerny, bogaty i wielopłaszczyznowy. Jest autorem, współautorem lub redaktorem prawie 350 publikacji, obejmujących m.in. ponad 140 opracowań książkowych i 180 artykułów naukowych. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here