Naukowcy w białych fartuchach

13 grudnia odbyły się promocje doktorskie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Dyplomy z rąk prof. dr. hab. Andrzeja Dropa, rektora UM, otrzymało siedmiu doktorów habilitowanych. Pięćdziesięciu młodych naukowców otrzymało dyplomy doktora nauk medycznych, doktora nauk farmaceutycznych oraz doktora nauk o zdrowiu.


– Cieszę się z takiej liczby doktoratów i prac habilitacyjnych, które powstały w ostatnich latach, gdyż czyni to nadzieję, że polska i lubelska nauka w dziedzinach medycznych i pokrewnych ma dobrze wykształconą kadrę, która zapełni i wykorzysta zbudowane w naszej uczelni laboratoria naukowe – podkreślał prof. dr hab. Andrzej Drop, rektor UM. – Otrzymujecie swoje dyplomy w 68. roku funkcjonowania naszej uczelni oraz w setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski.

Niech te daty pozostaną w waszej pamięci, a także niech będą okazją do zaistnienia naukowego w tej szacownej, poważnej, porządnej, liczącej się w kraju i za granicą naszej lubelskiej Alma Mater – zwrócił się do naukowców prof. Drop. (EM.K.)

Dyplomy doktora habilitowanego otrzymali:

Dr n. med. Irena Walecka-Herniczek z Kliniki Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie, dr n. med. Tomasz Blicharski z Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii UM w Lublinie, dr n. med. Dariusz Szczepanek z Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie, dr n. med. Ewa Wielosz z Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej UM w Lublinie, dr n. farm. Izabela Korona-Głowniak z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej UM w Lublinie, dr n. farm. Wirginia Kukuła-Koch z Katedry i Zakładu Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych UM w Lublinie, dr n. prawnych, dr n. społecznych Rafał Patryn z Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka UM w Lublinie.