Naukowcy zasłużeni i docenieni

Niemal stu pracowników UMCS otrzymało w ubiegły czwartek z rąk wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka odznaczenia państwowe i resortowe.

Na wniosek ministra nauki i szkolnictwa wyższego, postanowieniem prezydenta RP, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono czterech naukowców: prof. Elżbietę Krzemińską, prof. Dariusza Słapka, prof. Małgorzatę Nowak oraz dr Janusza Narkiewicza. Kolejnych 78 pracowników UMCS odznaczonych zostało Złotymi i Srebrnymi Medalami Zasługi za Długoletnią Służbę a medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 18 pracowników tej uczelni. (EM.K.)