Naukowe laury po latach pracy

Nowi doktorzy i doktorzy habilitowani UMCS otrzymali uroczyste promocje. To zwieńczenie ich wieloletniej pracy.


Wręczono je w czwartek 16 doktorom habilitowanym. W trakcie swojej 74-letniej historii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wypromował ich już 1184. – W tej grupie rozwój jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki, co świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju uczelni – tłumaczy Beata Wielowińska-Pawlak z biura prasowego UMCS. Promocje otrzymało również 46 doktorów. Od początku istnienia uczelnia wypromowała ich 4327.

Lista wypromowanych doktorów habilitowanych

Wydział Biologii i Biotechnologii: dr hab. Grzegorz Janusz, dr hab. Jolanta Kutnowska, dr hab. Małgorzata Majewska

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej: dr hab. Piotr Kulesza, dr hab. Bogusława Baran-Zgłobicka

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki: dr hab. Beata Rzepka

Wydział Chemii: dr hab. Joanna Lenik, dr hab. Jolanta Cieśla

Wydział Prawa i Administracji: dr hab. Wojciech Konaszczuk, dr hab. Kamil Sikora, dr hab. Adrian Niewęgłowski

Wydział Humanistyczny: dr hab. Marek Kostankiewicz, dr hab. Michał Tomaszek

Wydział Pedagogiki i Psychologii: dr hab. Beata Jakimiuk

Wydział Politologii: dr hab. Jakub Nowak, dr hab. Monika Kowalska

Lista wypromowanych doktorów

Wydział Biologii i Biotechnologii: dr Kamil Deryło, dr Adrianna Dudek, dr Barbara Gieroba, dr Paulina Cwaniak, dr Katarzyna Szałapata, dr Kamila Wlazło, dr Katarzyna Zamłyńska, dr Kamil Żebracki

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej: dr Krzysztof Raczyński

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki: dr Joanna Barańska, dr Joanna Jurasik, dr Kinga Kraczek-Dąbrowska, dr Agata Podsiadły-Paszkowska, dr Kamil Powroźnik, dr Barbara Szukiewicz, dr Anna Zdeb

Wydział Chemii: dr Katarzyna Włodarczyk, dr Agnieszka Adamczuk, dr Aleksandra Woszczyn, dr Magdalena Paluch, dr Adam Kasperski, dr Ewelina Franczyk, dr Joanna Wasąg, dr Ewelina Buczak, dr Mateusz Schab, dr Sylwia Garbaczewska

Wydział Humanistyczny: dr Denys Gornichar, dr Olga Kielak, dr Aleksandra Tyniecka, dr Paulina Nowakowska, dr Izabela Olszak, dr Wioleta Wieczerniak, dr Mariusz Kozdrach, dr Agata Łukasiewicz, dr Małgorzata Kulikowska, dr Dorota Głusza, dr Ariel Orzełek

Wydział Ekonomiczny: dr Ada Domańska

Wydział Pedagogiki i Psychologii: dr Joanna Biernika, dr Katarzyna Dąbrowska-Żmuda, dr Anna Lada, dr Piotr Pyrcz

Wydział Filozofii i Socjologii: dr Justyna Rynkiewicz

Wydział Politologii: dr Marcin Sanakiewicz, dr Paweł Porzucek

Wydział Artystyczny: dr Lech Mazurek

Zebrał Grzegorz Rekiel

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here