Naukowi liderzy jakości

Podczas III edycji Konkursu i Programu Akredytacji „Studia z przyszłością” wyróżniono aż pięć kierunków studiów oraz specjalności prowadzonych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Certyfikaty „Studia z przyszłością” otrzymały kierunki: architektura informacji – studia I stopnia realizowane na Wydziale Humanistycznym, filozofia i etyka – studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Filozofii i Socjologii, chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej – specjalność na studiach I stopnia oraz technologie fotoniczne i światłowodowe – specjalność na studiach II stopnia, realizowana na Wydziale Chemii oraz Gospodarka przestrzenna – inżynierskie studia I stopnia prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Dodatkowo gospodarka przestrzenna, która jest pierwszym wprowadzonym na UMCS kierunkiem inżynierskim, oraz chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej uzyskały certyfikat nadzwyczajny „Lider jakości kształcenia”.

Program „Studia z przyszłością” to wspólny projekt akredytacyjny Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencji PRC. Służy on wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i wartościowych kierunków kształcenia na polskich uczelniach, cechujących się wysoką jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu ukierunkowanym na rynek pracy.

O przyznaniu certyfikatów decyduje komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym. mg