Naukowo o donoszeniu

Agata Tudrujek, studentka kierunku zarządzanie na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej, została laureatką XI edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Jej licencjat „Ocena działań whistleblowingowych (tzw. demaskatorskich) na przykładzie wybranych lubelskich firm” zajęła II miejsce. Napisana została pod kierunkiem dr Marzeny Cichorzewskiej.
Do tegorocznej edycji konkursu, organizowanego od 2006 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego, zgłoszonych zostało 38 prac autorstwa absolwentów różnych rodzajów studiów bądź naukowców z 18 polskich uczelni. 10 prac zostało w tym roku szczególnie docenionych przez kapitułę konkursu.
– Rosnąca z roku na rok liczba zgłaszanych do konkursu prac pokazuje, że tematyka związana z etyką biznesu staje się dla studentów ciekawym tematem prac dyplomowych, magisterskich, podyplomowych czy doktorskich – mówi prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, przewodniczący Kapituły. – W swych pracach autorzy poruszają różne zagadnienia, takie jak: przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym, stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym, ład korporacyjny, innowacyjność społeczna w gospodarce, zagadnienia etyczne w ekonomii, teoria kapitału i zarządzania, odpowiedzialność biznesu czy etyka biznesu, bardzo często bazując na przypadkach różnych podmiotów gospodarczych.
Celem pracy Agaty Tudrujek była analiza i ocena problematyki etycznego donoszenia w wybranych lubelskich przedsiębiorstwach, natomiast inspiracją do jej napisania była obserwacja zachowań osób w nich zatrudnionych. – Tematyka sygnalizowania zachowań niepożądanych jest zjawiskiem aktualnym dla praktyki zarządzania, zwłaszcza w środowiskach o wysokim stopniu bezrobocia, obawiających się o swoją pozycję w miejscu zatrudnienia. Postrzeganie demaskatorstwa ma także duży związek z negatywnymi stereotypami dającymi podstawę do piętnowania sygnalistów – mówi dr Marzena Cichorzewska, promotorka pracy. MG