Nazwiska tajne

26 osób chce zasiadać w radzie nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku. Spośród nich za trzy tygodnie mieszkańcy wybiorą nową, dziewięcioosobową radę.


Świdnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zakończyła przyjmować zgłoszenia kandydatów na członków rady nadzorczej.
Jak informuje prezes spółdzielni, Marek Słotwiński w wyznaczonym terminie wpłynęły zgłoszenia 26 kandydatów. Każdy z nich musiał przedłożyć listę z pięćdziesięcioma podpisami członków spółdzielni popierających jego start w wyborach do rady. Z postępowania nikt nie został wykluczony, a mogło tak się stać np. wtedy, kiedy pod którąś z list podpisałaby się osoba niebędąca członkiem SM. Spółdzielcy wybiorą więc 9 członków rady spośród 26 kandydatów.
Tego, kto konkretnie znalazł się na liście kandydatów prezes Słotwiński w ubiegły piątek nie chciał nam podać. Tłumaczył się tym, że najpierw nazwiska kandydatów powinni poznać członkowie rady obecnej. Do publicznej wiadomości lista kandydatów zostanie podana najpóźniej 5 czerwca. (w)