Newsy z magistratu

Kary za wycinkę?


Najwyższa Izba Kontroli zakwestionowała wydane w ubiegłych latach przez chełmskich urzędników zezwolenia na wycinkę drzew w mieście, tłumacząc, że zgodnie z obowiązującym prawem wnioski w tych sprawach powinny trafić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – poinformował na konferencji prasowej wiceprezydent Chełma Artur Juszczak. Decyzje mógł wydać jedynie marszałek województwa. Miastu grożą kary w wysokości 1,5 mln zł.

Dołożą do amfiteatru

Sporządzone przy składaniu wniosku o unijne dofinansowanie kosztorysy na zakup wyposażenia do prowadzenia działalności w przebudowywanym amfiteatrze w Kumowej Dolinie już są nieaktualne. Miasto nie może rozstrzygnąć przetargu na wszystkie zadania, czyli: urządzenie pracowni tkackiej, pracowni rzeźbiarskiej, pracowni multimedialnej, zakup oświetlenia scenicznego, nagłośnienia scenicznego, umeblowania i scenotechniki, bo musiałoby dołożyć 600 tys. zł.

Najprawdopodobniej prezydent zdecyduje się jedynie na zakup nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, co w sumie ma kosztować prawie 1,1 mln zł, o blisko 190 tys. zł więcej, niż przewidywał kosztorys. Na pozostałe zadania zamierza raz jeszcze ogłosić przetarg. Urzędnicy zapewniają, że zaplanowane na 2 czerwca otwarcie amfiteatru i koncert grupy Lady Pank są niezagrożone.

Nie ma pieniędzy na sprzątanie

Chełmskim spółkom, MPRD i MPGK, odpowiedzialnym za utrzymanie czystości w mieście, skończyły się pieniądze na ten cel, a miasto w budżecie też ich nie ma. W poprzednich latach, jak stwierdził wiceprezydent Juszczak, sytuacja była podobna, tyle że obie spółki dokładały do tych usług z własnych dochodów. Sytuacja ma zmienić się od przyszłego roku. MPGK ma zajmować się pielęgnowaniem zieleni miejskiej, zaś MPRD będzie sprzątało wszystkie ulice oraz chodniki i kosiło trawy.

Rewitalizacja pod znakiem zapytania

Nie wiadomo, czy miasto zrealizuje projekt dotyczący rewitalizacji pl. Łuczkowskiego, na który samorząd dostał unijne dofinansowanie. Prezydent Jakub Banaszek zaproponował zmniejszenie zakresu prac, by zmniejszyć z 2,8 mln zł do 500 tys. zł udział własny miasta. Jeżeli Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego nie wyrazi zgody na cięcia w projekcie, urzędnicy zrezygnują z jego realizacji.

Fundusz szansą na lepsze drogi

Prezydent Jakub Banaszek chce wykorzystać Fundusz Dróg Samorządowych na poprawę jakości nawierzchni ulic w mieście. Miasto będzie składać wnioski o dofinansowanie. Ma szanse na uzyskanie wsparcia w wysokości od 50 do nawet 80 proc. wartości całej inwestycji. Jakie ulice zostaną zgłoszone, jeszcze nie wiadomo. Wiceprezydent Juszczak stwierdził, że pod uwagę są brane m.in. odcinki Kolejowej i Ceramicznej. W tej sprawie urzędnicy nie wykluczają zwołania nadzwyczajnej sesji rady miasta, gdyż do złożenia wniosku potrzebne będą stosowne uchwały, w tym zabezpieczenie udziału własnego w budżecie Chełma.

Zabraknie na płace?

Najprawdopodobniej w połowie kwietnia br. poznamy wyniki prowadzonego w chełmskim magistracie audytu. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, sytuacja finansowa miasta jest na tyle zła, że istnieje zagrożenie, iż w ostatnich miesiącach br. może brakować pieniędzy na wynagrodzenia dla urzędników. Wyniki audytu zostaną przedstawione na specjalnie zwołanej przez prezydenta sesji rady miasta, która niewykluczone, że odbędzie się jeszcze przed świętami wielkanocnymi. (s)