Nic nie widać

Parkujące auta utrudniają widoczność kierowcom wyjeżdżającym z ulicy Kamińskiego w Wyszyńskiego. Zdaniem radnego Magiera problem rozwiązałoby ustawienie lustra drogowego

Auta parkujące wzdłuż ulicy Wyszyńskiego, nieopodal skrzyżowania z ul. Kamińskiego, utrudniają wyjazd z tej ulicy – uważają niektórzy kierowcy. Ich zdaniem należałoby ustawić tu lustro drogowe.


O możliwość instalacji lustra drogowego w tym miejscu w interpelacji do władz miasta pyta radny Marcin Magier (klub radnych burmistrza), któremu mieszkańcy zgłosili problem słabej widoczności na wyjeździe z ul. Kamińskiego w stronę ul. Wyszyńskiego.

– Problemem okazują się pojazdy zaparkowane wzdłuż ul. Wyszyńskiego, naprzeciwko okrągłego kościoła. Kiedy parking jest zastawiony, czas reakcji kierowcy od zauważenia pojazdu można liczyć w sekundach, co sprawia, iż w godzinach porannych i popołudniowych wyjazd w stronę ul. Wyszyńskiego jest niebezpieczny i bardzo utrudniony.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności wnioskuję o instalację lustra drogowego umożliwiającego wczesne zauważenie pojazdów jadących od strony centrum miasta. Zdaniem mieszkańców zaproponowane rozwiązanie w pełni rozwiąże problem i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na omawianym odcinku – przekonuje radny.

Urząd Miasta Świdnik nie jest przeciwny wprowadzeniu tego rozwiązania. Jak zapewnił nas wiceburmistrz Marcin Dmowski, zgłoszona przez radnego propozycja zostanie przeanalizowana pod względem technicznym i skonsultowana z policją, a jeśli nie będzie żadnych przeszkód, zrealizowana w przyszłości.(w)