Nie chodzimy po domach emerytów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy odwiedzają rencistów i emerytów w ich domach, podając się za urzędników. Podsuwają im pod nos dokumenty i namawiają do podpisania pod pretekstem zwrotu podatku.

– Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów i rencistów w ich domach. W sprawach emerytur i rent kontaktuje się z klientami osobiście w swoich placówkach lub tradycyjną pocztą albo przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS – przypomina Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim, i dodaje, że w razie wątpliwości tożsamość rzekomego urzędnika można zweryfikować w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (pod numerem 22 560 16 00). (pc)