Nie dołożą do śmieci?

Prawie 100 tys. zł miasto Krasnystaw dołożyło do gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku. Wszystko wskazuje na to, że po ostatnich podwyżkach stawek opłat za odbiór i wywóz śmieci w bieżącym roku wpływy powinny wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów.

W 2021 roku na gospodarkę odpadami komunalnymi miasto Krasnystaw wydało 2 588 169 zł. Wpływy od mieszkańców i przedsiębiorców wyniosły 2 494 909 zł. Do systemu urzędnicy z budżetu musieli dołożyć 93 260 zł. Z tego też powodu zwiększono opłaty za śmieci. Każdy, kto segreguje odpady, miesięcznie płaci 17 zł. Wcześniej było 14 zł.

Mimo drastycznego wzrostu cen paliw, energii elektrycznej urzędnicy krasnostawskiego ratusza w tym roku nie planują zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– Stawka opłaty tak została skalkulowana, żeby pokryć koszty związane ze zbieraniem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców z terenu miasta – mówi Krzysztof Sugalski, wiceburmistrz miasta. – W systemie nie są natomiast ujęci przedsiębiorcy, którzy podpisują indywidualne umowy na odbiór odpadów.

W pierwszym półroczu br. miasto na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami wydało 1 244 766 zł. Wpływy natomiast wyniosły 1 557 093 zł. – Wpływy są wyższe, ponieważ faktura za czerwiec była uregulowana w lipcu. Dopiero na koniec roku będziemy mogli dokładnie policzyć koszty i wpłaty od mieszkańców. Mają się one zrównoważyć, tak by miasto nie musiało do systemu dokładać. Segregacja odpadów w naszym mieście wygląda coraz lepiej, widać, że świadomość mieszkańców jest coraz wyższa i mało kto już nie segreguje śmieci – dodaje K. Sugalski. (ps)