Nie sypią piasku w tryby

Inwestycje za prawie 8 mln zł zrealizowała w minionym roku gmina Siedliszcze. To przede wszystkim drogi, wodociągi i kanalizacje. Za to radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium. Kolejny rok z rzędu jednogłośnie.

Siedliszcze to kolejny samorząd w powiecie chełmskim, w którym odbyła się już sesja absolutoryjna (29 czerwca). Głosowanie nikogo nie zaskoczyło. Po raz kolejny burmistrz Hieronim Zonik otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. A w gminie sporo się działo.

– Na inwestycje przeznaczyliśmy prawie 8 mln zł. Wiele z wykonanych prac nie rzuca się oczy, bo to kosztowne wodociągi i kanalizacje, nowy system informatyczny w urzędzie, który zabezpiecza potencjalne wycieki danych osobowych, a także modernizacja oczyszczalni ścieków.

Ale budowaliśmy także drogi powiatowe i gminne, m.in. w Majdanie Zahorodyńskim przez wieś do samej plaży. Kończymy remont budynku urzędu i wymianę wodomierzy – mówi burmistrz. – Radni dziękowali mi podczas sesji, ale to ja dziękuje im za współpracę, bo to nie tylko moja zasługa, ale tego, że jest zgoda i nikt „nie sypie piasku w tryby”. (bf)