Nie tylko dla filologów

Najpierw trzeba się zgłosić, pomyślnie przejść rekrutację i szkolenie, a potem już można podpisać umowę i oprowadzać grupy po Muzeum na Majdanku.


Placówka ta organizuje dla studentów bezpłatny kurs na przewodnika muzealnego. Zakwalifikowane osoby wezmą udział w zajęciach, podczas których zapoznają się z historią nazizmu, obozu na Majdanku oraz metodyką oprowadzania. Po szkoleniu odbędą się dwa egzaminy: teoretyczny – z wiedzy o historii obozu na Majdanku i praktyczny – z oprowadzania po muzealnej ekspozycji.

Wszyscy, którzy pomyślnie przejdą oba egzaminy, zyskają uprawnienia do oprowadzania grup turystycznych po Muzeum na Majdanku i będą mogły podjąć z nim współpracę na podstawie umowy-zlecenia. Będą mieli szansę na zdobycie doświadczenia i poznanie ludzi z całego świata.

Kandydatki i kandydaci na przewodników powinni interesować się historią najnowszą, mieć predyspozycje do pracy z młodzieżą i łatwość nawiązywania kontaktów z dużymi grupami ludzi oraz umiejętność publicznego wypowiadania się. Chętnie widziani są studenci filologii obcych. Termin dostarczania aplikacji (CV i list motywacyjny) mailem, faksem, listownie lub osobiście upływa 20 lutego br. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Muzeum www.majdanek.eu w zakładce „Aktualności”.