Nie zapłacimy ani złotówki…

– W Trybunale Koronnym podpisana została deklaracja o utworzeniu społecznego komitetu na rzecz budowy pomnika Romana Dmowskiego w Lublinie. Przewodniczącym Komitetu został Marian Król – poinformował lider lubelskich środowisk narodowo-demokratycznych, Ryszard Milewski.


Oficjalnie deklaracja, jak i zakładany harmonogram budowy pomnika oraz jego proponowana lokalizacja zostaną podane 3 maja, jednak społeczne gremium już pracuje, wskazując, że uczczenie pamięci szefa polskiej delegacji, która uzyskała międzynarodowe uznanie granic II RP wpisuje się idealnie w obchody 100-lecia niepodległości Polski.

Narodowcy o historii…

W skład Komitetu, obok Króla i Milewskiego weszli m.in. wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, posłanka Elżbieta Kruk (PiS), Bogna Bender-Motyka, liderka Solidarnej Polski w regionie, Zdzisław Niedbała z lubelskiego ratusza, opiekun organizacji kombatanckich i patriotycznych, Piotr Gawryszczak z Fundacji Niepodległości, radny Marek Wójtowicz, dr Rafał Dobrowolski ze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Piotr Mazur z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Grzegorz Wysok (b. działacz ROPCiO, represjonowany przez władze komunistyczne), radny prof. Mieczysław Ryba, były prezydent Lublina Andrzej Pruszkowski, burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk, burmistrz Lubartowa Janusz Bodziacki i szereg innych działaczy narodowych z całego regionu. Roman Dmowski, twórca ruchu narodowo-demokratycznego uważany jest zgodnie przez badaczy za jednego z ojców niepodległości Polski.

…i przyszłości

Wprawdzie też w kontekście historycznym, ale jednak znacznie mocniej odnosząc się do bieżących wydarzeń politycznych, przedstawiał założenia współczesnego Ruchu Narodowego przebywający w Lublinie jego lider, poseł Robert Winnicki. Odniósł się do przegłosowanej niedawno przez Kongres USA ustawy 447, pozwalającej amerykańskiej dyplomacji przyłączać się do wniosków międzynarodowych organizacji zrzeszających osoby i środowiska uznające się za spadkobierców ofiar, a domagających się od Polski co najmniej 65 miliardów dolarów z tytułu odszkodowań za mienie pozostałe na terenie RP po zbrodniach ludobójstwa dokonanych przez nazistowskie Niemcy podczas II wojny światowej. – Powiedzmy to jasno: nie zapłacimy organizacjom żydowskim, które chcą mienia bezspadkowego. To kuriozum w skali świata. Nie zapłacimy ani złotówki. To musi być jasna deklaracja wszystkich Polaków. To musi być jasna deklaracja, która popłynie od prezydenta i rządu. Nie będziemy płacić hochsztaplerom, wyłudzaczom i złodziejom – wołał Winnicki. Jednak lubelski RN daleki jest od niedawnej jeszcze świetności, gdy na wiece RN przychodziło nawet kilkaset osób. Tym razem dziarskie zapewnienia szefa Ruchu oklaskiwało ledwie kilkudziesięciu działaczy. Znaczną część haseł narodowej opozycji przejęła już bowiem partia rządząca, co oczywiście nie oznacza, by PiS zamierzało też je realizować…TAK