Niech się zieleni

Lublinianie mogą już składać wnioski w nowej edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego. W puli ponownie są 2 miliony złotych na nasadzenia drzew i krzewów, ustawienie ławeczek czy utworzenie miejskich skwerów. W pierwszej edycji do realizacji trafiły 24 projekty.


Wnioski są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Składać je można do 12 listopada, do godziny 20.00. Formularz należy wypełnić na stronie www.zielonybudzet.lublin.eu. Projekty, tak jak w poprzedniej edycji, oceni zespół ekspertów zajmujących się zielenią i przestrzenią w naszym mieście, w większości składający się z młodych specjalistów z lubelskich uczelni. Właśnie kończy się wykorzystanie ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego i choć nie wszystkie projekty udało się w całości zrealizować, to władze miasta zaliczają ten pomysł do udanych. Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się na wprowadzenie Zielonego Budżetu.
Ze zgłoszonych rok temu pomysłów na pewno dokończenia realizacji w 2018 r. doczekają się skwery przy ul. Szwoleżerów i ul. Motorowej. W pierwszym przypadku przeszkodą były kwestie formalne związane z dodatkowym zakupem wyposażenia placu zabaw, natomiast przy bardzo oczekiwanym przez mieszkańców projekcie rekreacyjnej przestrzeni dla starszych osób na Tatarach zabrakło potrzebnych zgód wszystkich członków okolicznych wspólnot mieszkaniowych. Nie udało się także postawić specjalnie zaprojektowanych parkletów, czyli „kieszonkowych ogródków ulicznych” z zielenią i siedziskami, których zdaniem byłoby nie tylko umilać przestrzeń, ale i chronić przed niewłaściwym parkowaniem aut na chodnikach (parklety pojawić się mają w trzech miejscach: na ul. Świętoduskiej, obok ratusza, przy ulicy Lubartowskiej i na ulicy Zamojskiej, gdzie uzupełnią ustawione w ramach Zielonego Budżetu meble miejskie).
Do sukcesów ostatniej edycji Zielonego Budżetu można zaliczyć m.in. ochronę alei kasztanowców przy ul. Świętochowskiego w dzielnicy Dziesiąta. Oprócz zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew umieszczono 60 pułapek lepowych i 90 sztuk pułapek feromonowych zapobiegających rozwojowi niszczycielskiego owada szrotówka kasztanowcowiaczka. – To przykład bardzo dobrej praktyki. Przydałyby się w Lublinie podobne projekty zmierzające do ochrony całego drzewostanu. Mamy w naszym mieście wiele pięknych alei drzew, o które można by w ten sposób zadbać – zachęca Hanna Pawlikowska, miejski architekt zieleni.
W ramach Zielonego Budżetu w 6 miejscach pojawiły się miejskie meble, np. na ulicy Zamojskiej czy na rogu ulicy Głębokiej i Narutowicza. W najbliższym czasie zostaną tam posadzone rośliny. Rozkwitła ulica Ogrodowa – zadbano o rosnące na niej drzewa, dosadzając pod nimi także rabaty złożone z bylin i krzewów. Łącznie na całej ulicy do końca tego roku posadzonych w sumie zostanie 1200 sztuk bylin, 780 krzewów i 1200 roślin cebulowych. Zauważalne były także nasadzenia przy miejskich ulicach, zwłaszcza efektowne kwietne kompozycje w kolorowych donicach przy al. Solidarności i kwietna łąka przy ulicy Bernardyńskiej. Łąka ma szansę pojawić się w tym samym miejscu również za rok. Ogrodnicy czekają z jej skoszeniem aż do zrzucenia wszystkich nasion przez rośliny. Do końca grudnia ma powstać także skwer przy ulicy Cyruliczej. Projekt w tym zaniedbanym miejscu wpisuje się w modelową rewitalizację Podzamcza i zakłada powstanie większej zielonej przestrzeni w centrum Lublina.

Jak z Lublina zrobić zielona oazę?

Nowe pomysły można zgłaszać w kilku kategoriach: ochrona zieleni istniejącej, nasadzenia przyuliczne, skwery, rabaty oraz meble miejskie (w tym parklety) lub dokumentacja projektowa. Miejscy architekci zieleni czekają również na inne pomysły dotyczące zielonych miejsc w Lublinie. Forma i wzór zgłoszenia wniosków nie ulega zmianie. Można zgłaszać zarówno gotowe projekty, jak i pomysły w formie opisowej. – Im więcej szczegółów zawartych w opisie projektu (nr działki, adres), tym łatwiejsza jest jego ocena formalna – przypomina Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej UM Lublin.
Również i w tej edycji można zgłaszać projekt realizowane na terenie należącym do osób prywatnych. – Warunkiem jest swobodny dostęp do tych miejsc dla wszystkich mieszkańców, no i trwałość projektu przez co najmniej 10 lat – wyjaśnia Piotr Choroś. Tegoroczną nowością jest cykl szkoleń dla mieszkańców, na których można porozmawiać z ekspertami i podszkolić się w pisaniu projektu dla Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Szkolenia będą odbywały się przy ulicy Cyruliczej 3 w siedzibie Fundacji Krajobrazy: środa 25 października 2017 r., godzina 17.00-19.30, poniedziałek 30 października 2017 r., godzina 12.00-14.30 i piątek 10 listopada 2017 r., godzina 13.00-15.30. Chęć wzięcia udziału w spotkaniu należy zgłosić, zapisując się na stronie www.fundacjakrajobrazy.pl lub telefonicznie – nr 665 646 664.
W sprawach związanych z konsultacją merytoryczną Zielonego Budżetu należy kontaktować się z Biurem Miejskiego Architekta Zieleni, tel. 81 466 26 80, maz@lublin.eu. Pomocą w wypełnieniu formularza służą pracownicy Biura Partycypacji Społecznej, tel.: 81 466 19 53, 81 466 19 54, mail: zielony@lublin.eu. W pierwszej edycji mieszkańcy zgłosili 107 projektów poświęconych zieleni zarówno w śródmieściu, jak i w poszczególnych dzielnicach na kwotę blisko 16 mln zł. Po ocenie ekspertów do realizacji trafiły 24 najbardziej nowatorskie, najciekawsze lub społecznie najbardziej potrzebne projekty. Emilia Kalwińska

W tym roku projekty ocenią: Kamila Boguszewska – Politechnika Lubelska, Wydział Architektury, Ewa Trzaskowska – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu, Margot Dudkiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu, Bartłomiej Kwiatkowski – Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Marcin Skrzypek – inicjator i animator Forum Kultury Przestrzeni, członek Rady Kultury Przestrzeni przy prezydencie Miasta Lublin, Szymon Pietrasiewicz – animator społeczny, pracownik i współpracownik instytucji kultury, Jan Kamiński – Katolicki Uniwersytet Lubelski, przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni.

Pierwsza edycja Zielonego Budżetu w liczbach:

4 skwery w różnych częściach miasta (ul. Montażowa, Cyrulicza, Szwoleżerów, Biedronki), nasadzenia w pasach drogowych, na skwerach, rabatach i w donicach – 213 drzew, ponad 17 000 krzewów, około 4 000 bylin na 14 000 m² powierzchni, nowa ulica Ogrodowa – 3200 krzewów, bylin i roślin cebulowych na 620 m², miejsca o zupełnie nowym wyglądzie – ul. Głęboka/ Narutowicza, Lipowa/Chopina, Zamojska, Grottgera, miejsca z nowymi standardami dla pieszych, gdzie wyeliminowano parkowanie samochodów: ul. Sądowa, Zamojska, Narutowicza, 19 ławek i 20 donic rozstawionych w różnych konfiguracjach z otoczeniem zieleni, tworzących enklawy do chwilowego odpoczynku w centrum miasta, pierwsza łąka kwietna przy ul. Bernardyńskiej, dokumentacje projektowe dla nowych terenów zieleni w dzielnicy Felin oraz Sławin.