Niepodległość oczami dzieci

Laureaci konkursu

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Droga do wolności – 100 lat wolnej Polski”. Uroczystość połączono z zasadzeniem „Dębu Niepodległości”.


– W naszym konkursie „Droga do wolności…” wzięło udział 50 uczestników. Poziom artystyczny prac był zaskakująco wysoki, więc wybór zwycięzców wcale nie należał do łatwych – mówi Elżbieta Krupa, dyrektor SOSW w Świdniku.

Komisja w składzie: Teresa Celej, Elżbieta Krupa, Maria Łopucka, Zofia Makuch, Izabela Trochonowicz i Gertruda Stryjecka-Łata postanowiła nagrodzić następujące osoby: kategoria – przedszkole oraz klasy 1-3: nagrody – Igor Smagłowski i Adam Nosek; wyróżnienia – Dominik Olcha, Pietro Costa, Bartosz Duda i Dawid Szewczyk. Kategoria klasy 4-7 SP oraz 2-3 gimnazjum: nagroda – Przemysław Tkaczyk; wyróżnienia: Kamil Gębicz, Dominika Bochniarz Weronika Toczyńska i Oliwia Wyszomirska. Kategoria – SPDP, WTZ: nagroda – Karolina Baczewska; wyróżnienia: Weronika Gospodarek, Michał Ryłowicz, Karolina Głaz, Ewa Kowalska.

Nagrodę Starosty otrzymała Katarzyna Baranowska, Nagrodę Dyrektora – Mariusz Tyliński, a Nagroda Specjalna powędrowała do Pawła Sałacha.

Uroczystość wręczenia nagród połączono z akcją sadzenia „Dębu Niepodległości” – upamiętniającego setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

– To piękna inicjatywa. To bardzo ważne, by przekazywać dzieciom i młodzieży wartości oraz idee patriotyzmu. Jestem również pod wrażeniem pomysłów na interpretację tematu przewodniego konkursu oraz wysiłku włożonego w przygotowanie prac – mówi wicestarosta świdnicki, Waldemar Białowąs. (w)