Niewykonana inwestycja na liście wykonanych?

W urzędniczym sprawozdaniu z wykonania budżetu obywatelskiego za 2022 r. napisano, że zrealizowano remont chodnika przy ul. Rolniczej. – To nieprawda. Po co takie wprowadzenie w błąd? – pyta zdezorientowany Dariusz Wojciechowski, przewodniczący rady osiedla Cementownia.


Na ostatnich komisjach i sesji chełmscy radni głosowali przeciw przyjęciu sprawozdania z realizacji budżetu obywatelskiego za 2022 rok albo wstrzymali się w tej sprawie od głosu. W poprzednim wydaniu „Nowego Tygodnia” relacjonowaliśmy ich dyskusję w tej sprawie. Sprawozdanie przedstawione radnym, które znajduje się także na stronie internetowej ratusza, zawiera listy zadań zrealizowanych oraz niezrealizowanych i na tej podstawie w naszym artykule przytaczaliśmy te przedsięwzięcia.

Na „miejskiej” liście zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego inwestycji znalazła się również ta dotycząca osiedla Cementownia, a chodzi o zadanie pod nazwą „remont chodnika przy ul. Rolniczej strona parzysta oraz remont chodnika ul. Chomentowskiego od ul. Rolniczej do Przemysłowej strona nieparzysta”. W tej sprawie skontaktował się z naszą redakcją Dariusz Wojciechowski, przewodniczący rady osiedla Cementownia.

– Ta inwestycja wcale nie została zrealizowana – mówi przewodniczący D. Wojciechowski. – Miała być wykonana w tamtym roku, ale nie została. Zbliża się kolejna edycja budżetu obywatelskiego, a my jako mieszkańcy nie wiemy, czy mamy to zadanie zgłaszać jako nowy wniosek, czy jednak ono będzie realizowane. Nie rozumiem, dlaczego w sprawozdaniu to nasze zadanie znalazło się jako zrealizowane, skoro tak nie jest. Może doszło do pomyłki, ale to wprowadzanie mieszkańców w błąd.

O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy w chełmskim ratuszu. Jednak merytorycznej odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy. Gabinet Prezydenta Chełma tłumaczy, że pracownik, który jest najbardziej zorientowany w temacie, przebywa akurat na urlopie, ale obiecano, że odpowiedź będzie udzielona w przyszłym tygodniu. Do sprawy wrócimy. (mo)