Niezatapialny Szpak

Janusz Szpak po raz kolejny został wybrany szefem powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tajnym głosowaniu zdecydowanie pokonał jedynego kontrkandydata Mariusza Sapko, na co dzień dyrektora ZS w Łopienniku Nadrzecznym.

W sobotę, 30 kwietnia, odbył się piąty zjazd powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Do Krasnostawskiego Domu Kultury zjechali delegaci z wszystkich gmin powiatu. Po wprowadzeniu sztandaru odśpiewano hymn państwowy, a następnie dotychczasowy prezes Zarządu Powiatowego PSL w Krasnymstawie Janusz Szpak przedłożył sprawozdanie podsumowując minione cztery lata działalności Stronnictwa. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że w ostatnich wyborach samorządowych na terenie powiatu Ludowcy otrzymali tyle głosów, że mogliby dziś rządzić samodzielnie (ostatecznie zdecydowali się na koalicję z PO). W krasnostawskim zjeździe Ludowców wzięli udział m.in. europoseł, a jednocześnie prezes zarządu wojewódzkiego PSL w Lublinie Krzysztof Hetman, senator Józef Zając oraz wiceprezydent Chełma Józef Górny. Najważniejszym punktem obrad był wybór szefa krasnostawskiego PSL na kolejne cztery lata. Kandydatów było dwóch – starosta Szpak oraz Mariusz Sapko, na co dzień dyrektor ZS w Łopienniku Nadrzecznym. W wyniku tajnego głosowania zdecydowanie zwyciężył dotychczasowy prezes. Na Szpaka zagłosowało 78 delegatów, na Sapkę – 10. Wybrano także 35-osobowy zarząd powiatowy, komisję rewizyjną, jak również delegatów na zjazd wojewódzki i kongres krajowy PSL. (ik)