„Norwid” na Letniej Akademii Filmowej

Dzięki współpracy II LO w Krasnymstawie z Piotrem Kotowskim, rektorem Letniej Akademii Filmowej, laureaci piętnastego powiatowego konkursu filmowego wzięli udział w Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu.

Letnia Akademia Filmowa odbyła się już po raz osiemnasty. – Dojrzały wiek Akademii był pretekstem, by obejrzeć więcej filmów poświęconych młodym ludziom. W programie LAF-u, znalazło się wiele ciekawych cykli tematycznych, m. in.: „18 mieć lat to nie grzech”, „Nowa Fala pod Alpami”, „Trzy Szkoły”, „Nie tylko Dolan”, „Andrzej Wajda – nowe terytoria” i „Masterclass z Wojciechem Marczewskim” – wylicza Ewa Magdziarz z II LO. W cyklu „W polskim obiektywie” znalazły się np. „Królewicz Olch” w reżyserii Kuby Czekaja czy „Krótka historia o morderstwie” w reżyserii Arkadiusza Jakubika, z którym spotkała się m.in. krasnostawska delegacja. Ważnym wydarzeniem było też spotkanie z reżyserem Januszem Zaorskim. W tym roku do Zwierzyńca pojechali: Ewa Magdziarz (opiekun MDKF „Iluzjon”), laureaci powiatowego konkursu filmowego (Ilona Kalamon i Filip Rybczyński), a także Paweł Piątkowski z II LO, który był uczestnikiem ogólnopolskiego konkursu prelegentów filmowych 2017. (k)