Norwid zaprasza na jubileusz

W najbliższy czwartek Zespół Szkół Nr 1 w Świdniku będzie obchodził 20-lecie nadania szkole imienia Cypriana Kamila Norwida.


Szkoła powstała w 1961 roku decyzją ministra oświaty jako Technikum Mechaniczne kształcące w systemie dziennym. Kadrę fachowców uczących przedmiotów zawodowych stanowili magistrowie i inżynierowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Po trzynastu latach funkcjonowania placówki lubelski kurator oświaty podjął decyzję o rozpoczęciu procesu wygaszania Technikum Mechanicznego i powołaniu w jego miejsce Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Świdniku, która rozpoczęła funkcjonowanie 1 września 1974 roku.

Po sześciu latach na jej bazie utworzono Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Świdniku. Przez kolejne lata szkoła dynamicznie się rozwijała, uruchomiano w niej nowe typy szkół i kierunki kształcenia próbując nadążyć za potrzebami zmieniającego się rynku pracy. Pod koniec XX wieku szkoła przeszła spod gestii kuratorium pod zarząd Powiatu Świdnickiego, a jej budynek przeszedł gruntowną modernizację. Już wcześniej społeczność szkolna podjęła starania o wybór dla swojej placówki patrona.

Spośród dziesięciu zaproponowanych kandydatów w ankiecie przeprowadzonej wśród uczniów zdecydowanie zwyciężył Cyprian Kamil Norwid. Oficjalnie imię wybitnego, ale przez lata niedocenianego polskiego poety, dramaturga i artysty epoki romantyzmu szkoła otrzymała 2 marca 1999 roku. Dziś o uczniach szkoły mówi się nie inaczej, jak „norwidowcy”, a oni sami pytani o szkołę, w której się uczą odpowiadają – w „Norwidzie”.

Przygotowania do nadania szkole imienia zbiegły się z nawiązaniem przez świdnickie samorządy współpracy z holenderską gminą Aalten i działającą w niej Fundacją De Woonplaats. Holendrzy byli tak urzeczeni gościnnością gospodarzy, że postanowili ufundować szkole sztandar, którego poświęcenie i przekazanie odbyło się wraz z uroczystością nadania placówce mienia 24 marca 1999 roku, w obecności przedstawicieli ambasady królestwa Holandii w Polsce.

Od tamtych wydarzeń minęło 20 lat. W międzyczasie w 2020 roku szkoła przyjęła obecną nazwą Zespół Szkół nr 1, oczywiście zachowując imię C. K. Norwida. Szkoła, mimo trudnych czasów dla szkół zawodowych i branżowych, ma się całkiem dobrze i w najbliższy czwartek w dobrych nastrojach i podniośle uczci jubileusz nadania imienia i sztandaru.

Uroczystości zaczną się od mszy w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku przy ul. Kosynierów o 9 rano. Potem uczestnicy przejdą do swojej szkoły przy ul. Okulickiego, gdzie o 10.30 rozpocznie się część oficjalna, a po niej przedstawienie artystyczne pt. „W ogrodzie poezji Norwida”. Po nim nastąpi poczęstunek. JN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here