Nowa radna zaprzysiężona

Rada Gminy Izbica pracuje już w pełnym składzie. Podczas ostatniej sesji ślubowanie złożyła nowa radna – Teresa Ciastoch, która objęła mandat po zmarłej wiosną Ewie Szczur.

Teresa Ciastoch została radną bez głosowania, ponieważ była jedyną kandydatką w wyborach uzupełniających w okręgu numer 1 w Izbicy, zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Lewczuka. – To doświadczona sołtyska, która doskonale zna mieszkańców swojego okręgu i ich problemy. Jestem pewien, że będzie godnie reprezentować tę społeczność w radzie i kontynuować dzieło zmarłej radnej, z którą prywatnie się przyjaźniła – mówi wójt gminy Izbica Jerzy Lewczuk.

Poza ślubowaniem nowej radnej, rada gminy odrzuciła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi krasnostawskiemu o wartości 25 tys. zł na remont chodnika przy drodze powiatowej w Tarnogórze. Wójt Jerzy Lewczuk przyznaje, że nie jest zaskoczony taką decyzją i w pełni ją popiera. – Gdyby rada przyjęła tę uchwałę chodnik w Tarnogórze zostałby wyremontowany przy dużym nakładzie gminy i minimalnym zaangażowaniu samorządu powiatowego.

To kolejny przykład nierównych warunków współpracy, która ma dotyczyć inwestycji przy drodze powiatowej, a to nie my jesteśmy jej właścicielem i zarządcą. Chcemy i realizujemy takie zadania także z innymi samorządami, ale musi się to odbywać na równych zasadach – tłumaczy Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt Lewczuk. Podkreśla przy tym, że gmina nie należy do zamożnych, dlatego tym bardziej musi priorytetowo traktować własne zadania i obowiązki, a we wspólne inwestycje angażować się w miarę możliwości finansowych, które nie są nieograniczone. (k)