Nowe 500+

Świadczeniem 500+ od 1 lipca zostało objętych 6,8 mln dzieci do ukończenia 18. roku życia. Teraz otrzymają je również rodzice na pierwsze dziecko. Do tej pory wypłacano je na drugie i następne dzieci, (w programie uczestniczyło 4, 4 mln rodzin).


500 plus przysługuje bez względu na to, czy dziecko jest wychowywane w związku małżeńskim, nieformalnym czy też przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

Na złożenie wniosków rodzice i opiekunowie mają trzy miesiące. Złożenie go do końca września gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem, od 1 lipca. Jeśli rodzic złoży go po 30. września świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca w którym złożono wniosek. Podczas składania wniosku obowiązywać będą uproszczone procedury: rodzic wnioskujący o świadczenie otrzyma na adres mailowy informację o przyznaniu świadczenia a prawo do 500+ nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Już od 1 lipca można składać wnioski za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu emp@tia czy portalu PUE ZUS. Wnioski w formie papierowej będą dostępne od 1 sierpnia. W Lublinie będzie można je składać za pośrednictwem poczty polskiej oraz w urzędach BOM-ach i siedzibach MOPR

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r. na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane świadczenie na pierwsze dziecko, a od 1 października na kolejne dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

W Lublinie w ubiegłym tygodniu rozpoczęła się akcja informacyjna dotyczącą rozszerzonego programu „Rodzina 500+”. O zmianach w programie mieszkańców naszego województwa będą informowali urzędnicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do poszczególnych miejscowości dotrą specjalnym busem.  (EM.K.)

W woj. lubelskim po rozszerzeniu programu 500 plus świadczenie obejmie ok. 182 tys. pierwszych dzieci. Od 1 lipca 2019r. ponownie można składać wnioski również w ramach rządowego programu „Dobry Start” i skorzystać z jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł.

Papierowe wnioski (od 1 sierpnia) będą przyjmowane w Lublinie w:

Filiach MOPR (poniedziałek–piątek w godz. 8.00-16.00), przy ul: Marii Koryznowej 2D; l. Lubartowskiej 6-8; Hutniczej 1 A; Mieszka I 4; Kompozytorów Polskich 8; Nałkowskich 114; Zemborzyckiej 88-92 (poniedziałek 10.00-17.00 i wtorek-piątek 8.00-15.00) oraz BOM-ach przy ul. Wieniawskiej 4; Filaretów 44; Franciszka Kleeberga 12 (poniedziałek, wtorek: 8.00-16.30) a oraz przy ul. Szaserów 13-15 (środa, czwartek, piątek w godz. 8.00-15.00).