Nowe, ale niekompletne

Schody są dość strome i przydałby się przy nich poręcze

Stanisław Brzozowski, miejski radny z klubu PiS, złożył do prezydenta interpelację dotyczącą montażu poręczy przy schodach usytuowanych przy północnej stronie bloku Lipińskiego 5.


Sygnały w tej sprawie zgłaszała Stanisławowi Brzozowskiemu rada dzielnicy oraz mieszkańcy. Brak poręczy stanowi spore utrudnienie w korzystaniu ze schodów przez osoby o ograniczonej sprawności czy choćby osoby starsze.

Schody znajdują się na terenie miejskim i pozostają w geshi Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin. Dwa lata temu, na wniosek ówczesnej rady dzielnicy Czechów Południowy przeszły gruntowny remont. W jego ramach ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej w miejscu zniszczonego betonu oraz wykonano podjazd dla wózków. Niestety, do dnia dzisiejszego przy schodach nie ustawiono poręczy. Zdaniem radnego Brzozowskiego taki stan rzeczy należy jak najszybciej zmienić. Ratusz nie udzielił jeszcze wiążącej odpowiedzi w tym temacie.

Marek Kościuk