Nowe kadry w województwie

Związany z Prawem i Sprawiedliwością Zbigniew Załoga został nowym Sekretarzem Województwa Lubelskiego. Zastąpił Annę Augustyniak, która pełniła tę funkcję, zanim Prawo i Sprawiedliwość zdobyło większość w sejmiku. Na kierowniczych stanowiskach w urzędzie marszałkowskim nastąpiły również inne zmiany.


Sekretarz województwa odpowiada m.in. za nadzór nad sprawną organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego. Załoga objął to stanowisko w środę, 2 stycznia. Z wykształcenia jest prawnikiem, w 1982 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. – Ma ponad 20-letni staż pracy, z czego większość na stanowiskach kierowniczych. Odbył m.in. kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, kursy z zakresu prawa zamówień publicznych czy kurs dla syndyków i likwidatorów mas upadłościowych – informuje Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy marszałka województwa.

Załoga pracował m.in. m.in., w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie, Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Lublinie oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie. Pełnił również funkcję Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z końcem ubiegłego roku w urzędzie marszałkowskim nastąpiły również inne zmiany na kierowniczych stanowiskach. Piotr Wysok został p.o. dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zastępując na tym stanowisku związanego z PSL Andrzeja Kloca. Wysok wcześniej był głównym specjalistą ds. obsługi projektów w tym departamencie.

Awans spotkał też Michała Suchodolskiego, który został zastępcą dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Suchodolski obsługą funduszy unijnych zajmuje się od dwunastu lat. Pracował już w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w UMWL. Uczestniczył też w pracach mających na celu utworzenie tzw. Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. GR