Nowe możliwości kształcenia

Powoli zbliża się czas wyboru szkół średnich przez tegorocznych absolwentów gimnazjów. Na pewno warto zainteresować się perspektywicznym kierunkiem nauczania: hodowla koni. Do grupy szkół kształcących młodzież w tym kierunku dołącza Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

Swoje podpisy pod stosowną umową współpracy pomiędzy: Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej a Małopolską Hodowlą Roślin Sp. z o.o. (Stadnina Koni Arabskich w Białce) złożyli dyr. Jacek Jagieło oraz prezes Bogdan Szumański i członek zarządu Lucjan Cichosz. Umowa została podpisana 28 marca 2017 i dotyczy już organizacji nowego roku szkolnego 2017/18. Zajęcia zarówno teoretyczne jak również praktyczne odbywać się będą pod okiem wykwalifikowanych pracowników Zakładu Hodowlano-Produkcyjnego Stado Ogierów w Białce bazując na ich wiedzy oraz wieloletnim doświadczeniu hodowlanym. Praktyki zawodowe oraz okresy stażu młodzi adepci trudnej hodowlanej sztuki odbywać będą w Białce. Mam ogromną nadzieję, że krok ten jest kolejnym w mozolnym procesie budowania silnej pozycji Białki. Korzystając z okazji już dzisiaj chciałbym zaprosić na XXVII edycję Wiosennego Młodzieżowego Pokazu Koni Arabskich, który odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017 r. w Białce, podczas którego oczywiście będziemy promować również naszą ofertę edukacyjną – Lucjan Cichosz. (fot. Ewa Imielska Hebda)