Nowe twarze w OSP

29 strażaków ochotników ukończyło szkolenie, zdało pomyślnie egzamin i już mogą zasilić jednostki OSP w powiecie chełmskim. Stosowne zaświadczenia i gratulacje absolwenci odebrali z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie, bryg. Zbigniewa Raźniewskiego.

Program szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych obejmował 126 godzin. Najpierw, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, młodzi druhowie nauczyli się sprawnego i bezpiecznego posługiwania sprzętem ratowniczo-gaśniczym oraz wykonywania podstawowych czynności ratowniczych. Poznali też zasady prowadzenia łączności w sieciach radiowych PSP, a przed przystąpieniem do egzaminu zaliczyli test w komorze dymnej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.
Kurs ukończyło 29 absolwentów, którzy zasilą jednostki OSP: Dubienka, Staw, Wierzbica, Sawin, Czułczyce, Wółka Kańska, Białopole, Weremowice, Wojsławice, Rejowiec, Nowy Majdan, Kanie, Żmudź, Okopy, Rakołupy Duże i Strupin Duży. (pc)