Nowe uprawnienia na KUL

KUL po raz pierwszy uzyskał uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego. Egzaminy będą przeprowadzali pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL.
Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego nadała Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1, C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, A1, A2, B1, B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.
Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL uczestniczy w systemie certyfikacji od jego powstania w 2004 r. Nauczyciele pracujący w szkole przygotowują zadania egzaminacyjne i uczestniczą w nich jako egzaminatorzy. Szkoła działa od 42 lat. Prowadzi zarówno kilkutygodniowe kursy letnie, jak i roczny, intensywny kurs języka i kultury polskiej.
Przez lata działalności szkoła nawiązała kontakty z wieloma instytucjami zagranicznymi. Obecnie stałą współpracę prowadzi, między innymi z University of Wisconsin, Fundacją im. Tadeusza Kościuszki, Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w USA i Kanadzie, organizacjami nauczycieli polskich w Wielkiej Brytanii i na Ukrainie.
Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie. MG