Nowe władze świdnickich krwiodawców

Andrzej Słotwiński, był prezesem Klubu HDK-PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki od 2005 roku, a wcześniej był jego wiceprezesem. Sam oddał ponad 77 litrów krwi. Za swoją działalność i ofiarność został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym państwowymi

W nowy rok klub HDK-PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy PZL-Świdnik S.A. wchodzi z nowym zarządem. Po 15 lat szefowania świdnickim krwiodawcom prezes Andrzej Słotwiński odszedł ze stanowiska obejmując funkcję prezesa honorowego. Nowym prezesem klubu został Tomasz Patyra.


Wybory nowych władz odbyły się pod koniec ubiegłego roku w związku z upływem kadencji 2015-2019.

– Była to kadencja bardzo pracowita i efektywna. W tym okresie zorganizowaliśmy 48 akcji poboru krwi i rejestracji dawców do szpiku kostnego w PZL-Świdnik oraz 41 akcji w szkołach, przy kościołach, na lotnisku i w Mełgwi. Razem w 89 akcjach krew oddało 2528 osób. Pozyskaliśmy 1137,6 litrów krwi. 40 osób zarejestrowało się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego – mówi ustępujący prezes Andrzej Słotwiński, który szefował świdnickim krwiodawcom od 2005 roku, a wcześniej był jego wiceprezesem.

Ten okres to nie tylko akcje krwiodawstwa, ale również szeroko zakrojona działalność charytatywna i pomoc najuboższym: organizacja Dni Dziecka w Woli Gałęzowskiej dla dzieci z Rodzinki VI w Lublinie, Naszego Domu Rybczewice, coroczne spotkania podsumowujące działalność klubu w kolejnych latach i loterie fantowe, z których dochód (ponad 20 tys. zł) przekazany został domom dziecka, podobnie jak około 300 kg zebranych słodyczy. W mijającej kadencji Klub prowadził również akcje Gorączka Złota zbierając około 1200 kg groszówek, czyli około 12 tys. zł, co pozwoliło zorganizować letni wypoczynek i sfinansować wyprawki szkolne dla ponad setki dzieci z rodzin najuboższych, wielodzietnych i z domów dziecka.

Nowo wybrany zarząd Klubu na kadencję 2019-2023 tworzą: Tomasz Patyra – prezes, Eugeniusz Kurza – wiceprezes, Dariusz Danielak – wiceprezes, Renata Machnikowska – członek zarządu, Jan Mazurkiewicz – członek zarządu. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został wybrany Henryk Połeć, a członkami Andrzej Krupa i Andrzej Mielniczuk. Jednogłośnie podjęło uchwałę, aby dotychczasowy prezes Andrzej Słotwiński został prezesem honorowym.

– Składam serdeczne podziękowania ustępującemu zarządowi i komisji rewizyjnej i wszystkim, którzy wspierali i pomagali krwiodawcom oraz tworzyli to dzieło ratowania życia. Jednocześnie życzę nowym władzom klubu wielu sukcesów w działalności na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Teraz już jako prezes honorowy, nadal będę działał w Klubie, udzielając wsparcia nowemu prezesowi, jednocześnie nie narzucając mu swoich pomysłów – zapewnia A. Słotwiński.

10 litrów na dobry początek roku

W ostatni piątek w PZL-Świdnik odbyła się pierwsza w tym roku akcja krwiodawstwa i rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego organizowana przez Klub HDK-PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy „PZL-Świdnik” S.A. Zebrano ok. 10 litrów krwi. Akcja była dedykowana ciężko chorej mieszkance powiatu świdnickiego. – Krew oddały 22 osoby, co bardzo cieszy, ale niestety po raz kolejny nikt nie zarejestrował się jako potencjalny dawca szpiku – mówi Andrzej Słotwiński, honorowy prezes klubu. JN