Nowe władze u strażaków

W miniony piątek spotkali się przedstawiciele Ochotniczych Straż Pożarnych z całego powiatu świdnickiego. Celem zjazdu był m.in. wybór nowych władz.
Na IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP stawili się w Świdniku druhowie ze wszystkich pięciu gmin. W programie spotkania było podsumowanie działalności za ostatnie pięć lat i wybór władz powiatowego oddziału związku na nową kadencję.
Strażacy rozpoczęli zjazd od upamiętnienia minutą ciszy zmarłych druhów. Chwilę później rozpoczęły się wybory nowych władz związku. Dotąd ZOSP w powiecie świdnickim kierował Mirosław Król, były starosta. W miniony piątek na jego miejsce został wybrany obecny szef zarządu powiatu Dariusz Kołodziejczyk.
– Jest to dla mnie nie tylko osobista satysfakcja, ale też ważna informacja, że praca, której dziś się podejmujemy wraz z całym zarządem na najbliższe pięć lat, będzie wymagała od nas dużego zaangażowania – mówił Dariusz Kołodziejczyk. – Działalność pożarnicza często wiąże się z ryzykiem. Niejednokrotnie, ratując mieszkańców naszego powiatu, a także województwa, bo służba strażaka nie ma granic administracyjnych, liczy się ludzkie zdrowie i życie z narażeniem własnego.
Sekretarzem zarządu została Anna Mrozik, a skarbnikiem Teresa Adamiec. Podczas zjazdu została wybrana również komisja rewizyjna i delegaci na zjazd oddziału wojewódzkiego.(kal)