Nowe zasady przechowywania dokumentacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza pracodawców na bezpłatne szkolenia z zakresu tzw. e-akt. Na początku stycznia weszły w życie zmiany w przepisach.


Na czym polegają? – Pracodawcy mogą zmienić formę przechowywania dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną. Z 50 do 10 lat skrócił się okres przechowywania akt nowo zatrudnionych osób.

Pod pewnymi warunkami pracodawca może również skrócić do 10 lat okres gromadzenia akt pracowniczych osób zatrudnionych między 1 stycznia 1999 roku a 31 grudnia 2018 roku – tłumaczy Małgorzata Korba, rzecznik prasowy ZUS w województwie lubelskim.

Z tego względu instytucja zorganizuje szkolenia dla pracodawców. W Lublinie odbędą się one 29 i 31 stycznia, a także 5, 19 i 26 lutego. Szczegółowe informacje można znaleźć można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl. GR