Nowe życie seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym zaprasza do Klubu Senior+, który uruchomiony zostanie przy GOK Łopiennik Górny.

Do Klubu Senior+ w Łopienniku Górnym mogą zgłaszać się: mieszkańcy gminy w wieku od 60 lat, osoby nieaktywne zawodowo, chcące zaangażować się w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Działalność Klubu obejmuje m.in.: organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne, kulinarne, sportowe, rekreacyjne, aktywizacyjne i inne dostosowane do potrzeb uczestników, spotkania i wyjazdy integracyjne.

Korzystanie z oferty Klubu Seniora jest bezpłatne. Osoby zainteresowane uczestnictwem w klubie muszą wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa, który można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym oraz ze strony internetowej Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym. – Klub Senior+ dysponuje 15 miejscami i funkcjonował będzie w dniach i godzinach ustalonych z jego uczestnikami, zakłada się, że minimum dwa razy w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych – mówi Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny.

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można złożyć: osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka (Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny), email-em (skan lub zdjęcie ) na adres: gops.lopiennik@poczta.onet.pl do 26 lutego. Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny będą poinformowane telefonicznie o wynikach rekrutacji.

W przypadku przekroczenia dostępnej liczby miejsc, zastosowane zostaną dodatkowe kryteria zapewniające preferencje dla każdej z poniższych grup: osoby, których dochód nie przekracza 150 procent właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą – 1 051,50 zł lub na osobę w rodzinie – 792 zł); osoby będące beneficjentami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Na podstawie przedłożonych formularzy stworzona zostanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here