Nowi dyrektorzy i… zwolnienia

Piętnaście osób zatrudnionych w chełmskim magistracie dostało wypowiedzenia z pracy. Ale to może nie być koniec zwolnień. W powstałych 30 stycznia br. departamentach są nowi dyrektorzy, lecz nie we wszystkich. Kilku dotychczasowych szefów wydziałów zgłosiło chęć odejścia na emeryturę, inni zrezygnowali z funkcji, przyjmując stanowisko inspektora w danym departamencie, a jeszcze inni poszli na zwolnienie lekarskie. W życie weszła nowa struktura organizacyjna urzędu miasta.

Choć za oknem zima, ostatnie dni stycznia w chełmskim magistracie były niezwykle gorące. Powód? Przygotowana przez prezydenta Jakuba Banaszka nowa struktura organizacyjna Urzędu Miasta Chełm, która weszła w życie w środę 30 stycznia. Jeszcze przed jej obowiązywaniem wśród urzędników dość głośno mówiło się o planowanej redukcji zatrudnienia. W ciągu ostatnich dwóch dni prezydent Banaszek i jego zastępca Artur Juszczak wręczyli piętnaście wypowiedzeń. Dostało je jedenastu urzędników i cztery osoby zatrudnione jako pomoc administracyjna.

– Proszę nam wierzyć, nie była to dla nas łatwa decyzja, w takiej sytuacji znaleźliśmy się po raz pierwszy – mówił A. Juszczak. – Patrząc na finanse miasta musimy dostosować zatrudnienie w magistracie do potrzeb. W zamojskim urzędzie, gdzie jest przecież większy budżet, pracuje 200 osób, a w Chełmie ratusz zatrudniał prawie 300.

250 urzędników wystarczy, by magistrat sprawnie funkcjonował – tłumaczył Artur Juszczak. – Część osób jest w wieku emerytalnym i być może w niedługim czasie odejdzie z pracy. Sami jednak nie będziemy ich do tego namawiać, bo szczerze mówiąc, na rynku nie ma odpowiednio przygotowanej kadry. Zwolnienia dają oszczędności, ale odczujemy je dopiero w przyszłym roku. Okazuje się, że więcej pieniędzy wydamy na „jubileuszówki”, niż było to przewidziane.

Prezydent Banaszek przedłużył umowę o pracę, która wygasała z końcem stycznia br., komendantowi straży miejskiej Zbigniewowi Grochmalowi, natomiast pożegnał się z urzędnikiem zatrudnionym na zastępstwo.

Wiceprezydent Juszczak na konferencji prasowej ujawnił również nazwiska dyrektorów nowo powstałych departamentów i wydziałów. Nie wszystkich, bo w kilku będą ogłoszone konkursy. Dyrektora nie ma w Gabinecie Prezydenta Miasta, ani w Departamencie Inwestycji i Rozwoju. Jest w nim natomiast wicedyrektor – Katarzyna Fik, która przeszła do chełmskiego magistratu na zasadzie porozumienia z marszałkiem województwa lubelskiego. Kiedyś pracowała w Chełmie, w wydziale promocji.

Departamentem Komunalnym zarządza Marzena Kozaczuk. Wszystko wskazuje na to, że będzie musiała sobie radzić bez zastępcy. – Decyzja nie została jeszcze podjęta, ale w tym kierunku zamierzamy iść. Chodzi o oszczędności – wyjaśnia Juszczak.

Pełniącą obowiązki dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu została powołana ostatnio na szefową Wydziału Oświaty, Dorota Cieślik. – Ogłosimy konkurs, ale też szukamy osoby, która zajęłaby się sprawami sportu w mieście – mówi A. Juszczak.

Na czele Departamentu Spraw Obywatelskich stanęła Monika Zaborek-Turewicz, dotychczasowa dyrektor Wydziału Komunikacji. By dostać powołanie, musiała złożyć legitymację Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jej zastępcą została Edyta Dąbska, zatrudniona dotąd w Wydziale Spraw Społecznych.

Departamentem Finansów kieruje Joanna Babijczuk, dotychczasowa dyrektor Wydziału Finansów, a stanowisko wicedyrektora powierzono Irenie Lewczak. Nic nie zmieniło się w Wydziale Budżetu, dalej jego szefową jest Małgorzata Bukowska-Witos.

Departamentem Nieruchomości, Architektury i Budownictwa będzie kierował Radosław Wnuk, zatrudniony jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, z zawodu geodeta. Stanowisko obejmie 18 lutego, a do magistratu przejdzie na zasadzie porozumienia między samorządami. Do tego czasu pełnić obowiązki dyrektora będzie Renata Ciepłowicz. Prezydent szuka natomiast kandydata na kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa.

W Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym obowiązki kierownika objęła Ewa Nowosad. W Urzędzie Stanu Cywilnego kierownikiem pozostał Mirosław Grzywna.

Z dotychczasowych dyrektorów wydziałów, kilku z nich przebywa na zwolnieniach lekarskich. Są to: Marcin Grel – z promocji, rozwoju i współpracy z zagranicą, Krystyna Majówka – z organizacji i nadzoru i Jolanta Gierasimiuk – ze spraw społecznych. – W przypadku kilku zwolnień lekarskich już wnioskowaliśmy do ZUS o przeprowadzenie kontroli, natomiast jeśli chodzi o panią Gierasimiuk, chcemy z nią porozmawiać, gdy skończy się jej chorobowe – mówi Juszczak.

Z kolei Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk – dyrektor Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu złożyła podanie o przejście na emeryturę. Z takim samym wnioskiem do prezydenta Banaszka zgłosiły się też Irena Żółkiewska – była już dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Danuta Domańska – dyrektor Biura Inwestycji Miejskich. Ta ostatnia chce odejść z urzędu z końcem lipca br. Żółkiewska pożegnała się z magistratem w miniony czwartek 31 stycznia.

Z kierowniczych stanowisk natomiast sami zrezygnowali: Marcin Dudek – dotychczasowy dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Agnieszka Waleczek – kierownik Biura Kontroli. Oboje zostali inspektorami w swoich wydziałach. Z kolei do Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych przeszedł Józef Kendzierawski – od 2011 roku dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej. – Ma duże doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, dlatego też uważamy, że będzie wzmocnieniem dla prezesa spółki, Rafała Bukowskiego – tłumaczył wiceprezydent A. Juszczak.

Biurem Gospodarki Odpadami nie zarządza już Anna Poźniak, która przeszła na stanowisko inspektora do Departament Komunalnego, a konkretnie wchodzącego w jego skład Wydziału Infrastruktury Komunalnej. (s)