Nowi dyrektorzy od września

71 dyrektorów lubelskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych kończy 31 sierpnia swoje kadencje. Miasto ogłosiło 52 konkursy, ale rzeczywistych zmian nie będzie zbyt wiele.


W większości na stanowiskach nie nastąpią zmiany, gdyż konkursy wygrali obecni dyrektorzy. Ale trochę roszad jednak będzie. W Przedszkolu nr 9 z ul. Pogodnej dyrektor Ewę Leń zastąpi dotychczasowa wicedyrektorka Dorota Pietryka-Stępniak. Pani Ewa Leń zostanie dyrektorką Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy placu Bychawskim, w miejsce dyrektor. Sabiny Borsuk.
W Przedszkolu nr 15 na ulicy Bohaterów Monte Cassino dotychczasową dyrektor Dorotę Majewską zastąpi Bożena Gozdalska-Macuba, nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego w SP nr 43 im. I. J. Paderewskiego w Lublinie. Zmiany czekają także Przedszkole nr 52 przy ulicy Jana Kustronia. Dyrektor Janinę Peć na stanowisku zastąpi Dorota Iwańska, była dyrektor Przedszkola nr 64 „Skrzacik”. „Skrzacikiem” od września pokieruje zaś Dorota Pawlak, dotychczasowa wicedyrektor tej placówki. Zmiany będą także w Przedszkolu nr 57 przy ulicy Rzeckiego, gdzie dyrektor Krystynę Baranowską zastąpi wicedyrektor Grażyna Kowalczyk. W Przedszkolu nr 59 przy ul. Niepodległości wieloletnią (na stanowisku od 1981 r.) dyrektor, Wiesławę Zając zastąpi Dorota Majewska, dotychczasowa dyrektor Przedszkola nr 15. Przedszkole nr 69 z ulicy Dziewanny poprowadzi Teresa Rycerz-Rękas.
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich będzie miała nowego dyrektora, Kamila Dąbrowskiego, obecnie wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie, który zastąpi na stanowisku Marcina Steca. Zmieni się również dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki. Wieloletnią dyrektor Iwonnę Szołno zastąpi Anna Wawruch-Lis, wicedyrektor tej szkoły. Przesunięcia kadrowe czekają także zespoły poradni. W Zespole Poradni nr 1 przy ulicy Magnoliowej dyrektor Annę Morow zastąpi Małgorzata Długosz. Zespołem Poradni nr 2 przy ul. I Armii Wojska Polskiego pokieruje dotychczasowy wicedyrektor, Piotr Szczukiewicz (zastąpi dyrektor Grażynę Soszyńską).
Dyrektorom siedmiu szkół podstawowych (nr 10, 20, 21, 25, 40, 43, 46) i siedmiu lubelskich gimnazjów (nr 5, 7, 10, 14, 15, 18, 19) przedłużono kadencję bez konkursów do końca sierpnia 2019 r. Chodzi o placówki, które przechodzą zmiany w wyniku reformy oświaty. W kilku placówkach nadal jeszcze nie rozstrzygnięto konkursów, np: w Przedszkolu nr 35 w Lublinie (konkurs przeprowadzony 21 czerwca 2017 r. nie wyłonił kandydata na stanowisko dyrektora), albo w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie, przekształconej z Gimnazjum nr 1 (dyrektora gimnazjum złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy).
(EM.K.)

Oto szczegółowe wyniki konkursów na stanowisko dyrektora:

Przedszkole nr 2, pani Violetta Zwolak – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 3, pani Izabella Majewska – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 5, pani Bożena Pietrosińska – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 9, pani Dorota Pietryka – Stępniak– nastąpi zmiana
Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, pani Ewa Leń – nastąpi zmiana
Przedszkole nr 15, pani Bożena Gozdalska-Macuba – nastąpi zmiana
Przedszkole nr 16, pani Marta Guz – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 19, pani Dorota Karczmarczuk – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 28, pani Elżbieta Krzyżanowska – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 31, pani Danuta Głaz – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 32, pani Gabriela Stefaniak – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka, pani Elżbieta Malinowska – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 36, pani Małgorzata Samkowska – nie nastąpi zmiana
Przedszkole Integracyjne nr 39, pani Anna Fijałkowska – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 43, pani Barbara Nawrocka – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 44, pani Barbara Ginejko – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 47, pani Renata Kudlicka – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 50, pani Teresa Kachniarz – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 52, pani Dorota Iwańska – nastąpi zmiana
Przedszkole nr 56, pani Urszula Kulesza – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 57, pani Grażyna Kowalczyk – nastąpi zmiana
Przedszkole nr 59, pani Dorota Majewska – nastąpi zmiana
Przedszkole nr 63, pani Jolanta Błaszczak – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 64, pani Dorota Pawlak – nastąpi zmiana
Przedszkole nr 66, pani Anna Potręć – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 69, pani Teresa Rycerz-Rękas – nastąpi zmiana
Przedszkole nr 70 z Oddziałem Integracyjnym, pani Małgorzata Małachowska
– nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 72, pani Halina Jolanta Sawa – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 74, pani Jolanta Marszycka – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 75, pani Joanna Kapica – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 76, pani Joanna Rosińska – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 77, pani Jolanta Maksymiuk-Jankiewicz – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 79, pani Małgorzata Kapitan – nie nastąpi zmiana
Przedszkole nr 81, pani Anna Taracha – nie nastąpi zmiana
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich, pan Kamil Dąbrowski
– nastąpi zmiana
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, pani Monika Wrona – nie nastąpi zmiana
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich, pan Krzysztof Szulej
– nie nastąpi zmiana
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, pan Marian Klimczak – nie nastąpi zmiana
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego, pani Grażyna Kubuj-Bełz – nie nastąpi zmiana
Zespół Szkół Elektronicznych, pani Elżbieta Hanc – nie nastąpi zmiana
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki, pani Anna Wawruch-Lis – nastąpi zmiana
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K. Baczyńskiego, pan Jacek Misiuk – nie nastąpi zmiana
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, pan Dariusz Kukiełka – nie nastąpi zmiana
Zespół Poradni nr 1, pani Małgorzata Długosz – nastąpi zmiana
Zespół Poradni nr 2, pan Piotr Szczukiewicz – nastąpi zmiana
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, pani Alicja Rogowska
– nie nastąpi zmiana
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, pani Ewa Ziarek – nie nastąpi zmiana
Bursa Szkolna nr 2, pani Renata Bielecka – nie nastąpi zmiana
Bursa Szkolna nr 3, pan Jerzy Kursa – nie nastąpi zmiana
Bursa Szkolna nr 5, pani Teresa Karkoszka – nie nastąpi zmiana