Nowi dyrektorzy

Potwierdziły się nasze ubiegłotygodniowe przepowiednie – lubelski radny Platformy Obywatelskiej Piotr Dreher został p.o. dyrektora marszałkowskiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Abramowicach.


Dreher zastąpił odwołanego przez zarząd województwa ze stanowiska dyrektora Edwarda Lewczuka, który szefował szpitalowi przez ponad 20 lat. Lewczuk został zwolniony w trybie dyscyplinarnym, a zarząd skierował przeciw niemu doniesienie do prokuratury. Chodzić ma o podejrzenie korupcji przy zamówieniach publicznych. Dreher ma kierować szpitalem do czasu rozstrzygnięcia konkursu na nowego dyrektora.
Od ubiegłego tygodnia nowego dyrektora ma również Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Zarząd województwa zatwierdził rozstrzygnięcie komisji konkursowej, która za najlepszego kandydata uznała Jerzego Kulińskiego, byłego pracownika departamentu zdrowia urzędu marszałkowskiego, który od kilku miesięcy był p.o. szefa COZL. TK