Nowi w szeregach NOSG

50 nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej złożyło ślubowanie w komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. NOSG wciąż prowadzi nabór kandydatów, a w tym roku planuje przyjąć do służby co najmniej stu funkcjonariuszy.

Uroczystości, podczas których miało miejsce ślubowanie 50 nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, miały miejsce 24 lutego w komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Zbiórka odbyła się w asyście pocztu sztandarowego oraz w obecności kadry kierowniczej NOSG.

Rotę ślubowania odczytał gen. bryg. SG Jacek Szcząchor – komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, a błogosławieństwa nowym funkcjonariuszom udzielili: kapelan katolicki NOSG ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk oraz dziekan prawosławny SG ks. ppłk SG Adam Weremijewicz. Pięćdziesięciu funkcjonariuszy SG najbliższy czas spędzi w ośrodku szkoleniowym, aby po ukończonym kursie powrócić do służby w ochronie granicy państwowej. Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie nadal prowadzi nabór kandydatów do służby przygotowawczej na 2023 rok. Są plany, aby jeszcze w tym roku przyjąć do służby co najmniej stu funkcjonariuszy.

NOSG informuje, że służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba: o nieposzlakowanej opinii, która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby, gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie, dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych), która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG. Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby znajdują się na stronie internetowej NOSG. (opr. mo, fot. NOSG)