Nowy dyrektor na kryzys

Bożena Kess nie jest już szefową Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej. Obowiązki dyrektora placówki pełni od ubiegłego tygodnia Tomasz Lis, kierownik oddziału nadzoru sanitarnego.


– Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny odwołał Bożenę Kess ze stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie – poinformowała w poniedziałek, 16 marca Agnieszka Strzępka, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego.

Powodem odwołania Bożeny Kess był „brak pewności co do zapewniania sprawnego i uporządkowanego działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego”. Obowiązki dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pełni Tomasz Lis, dotychczas kierownik oddziału nadzoru sanitarnego. – Powierzenie (obowiązków dyrektora – przyp. aut.) będzie obowiązywało od 17 marca do czasu powołania nowego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jest podyktowane koniecznością zapewnienia niezakłóconego działania stacji w obliczu zagrożenia koronawirusem – wyjaśniła w ubiegłym tygodniu A. Strzępka.

Przypomnijmy, że niedawno nastąpiła też zmiana na stanowisku szefowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przy ulicy Pielęgniarek. Placówką kieruje Maria Korniszuk, która zastąpiła Irminę Nikiel.

Grzegorz Rekiel