Nowy dywanik w Orłowie Drewnianym

Tuż przed świętami wielkanocnymi rozpoczął się remont drogi powiatowej w Orłowie Drewnianym, biegnącej do drogi krajowej nr 17.

Długość przebudowywanego odcinka to 4,1 km. Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie przetarg zorganizował w systemie „zaprojektuj i wykonaj”. Już w grudniu ubiegłego roku zgłosiło się do niego siedem firm, które zaoferowały jednak kwoty wyższe niż na sfinansowanie zadania przeznaczył powiat. – W kolejnym przetargu udział wzięło również siedem firm, a jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Zamościu. Datę zakończenia inwestycji przewidziano na 30 listopada 2017 r. – informuje Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu.
Przy drodze pojawiły się już tablice informujące o tym, że przedsięwzięcie będzie finansowane z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. – Cała operacja ma na celu poprawę standardu, bezpieczeństwa i jakości wymienionej drogi poprzez podwyższenie jej parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Na bieżąco będziemy informować państwa o postępach prac – dodaje rzecznik. (k)