Nowy i gotowy do akcji!

Druhowie z innych jednostek OSP w powiecie z zazdrością patrzą na OSP w Siedliskach Drugich. Do placówki dotarł długo wyczekiwany nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

Przypomnijmy. Już w maju 2019 r. gmina Fajsławice otrzymała promesę na nowy wóz strażacki. – Środki finansowe zostały przyznane na potrzeby zwalczania zagrożeń dla środowiska. Po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury przetargowej w poniedziałek, 22 października, przed remizą OSP w Siedliskach Drugich pojawił się nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN – informuje Aleksandra Granat z urzędu gminy Fajsławice.

Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 380 tys. zł, dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w wysokości 180 tys. zł i środków gminy Fajsławice w wysokości 217 tys. zł. – Jednostka OSP w Siedliskach Drugich od 2000 r. funkcjonuje w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a co za tym idzie podejmuje działania ratowniczo-gaśnicze nie tylko na terenie gminy Fajsławice, ale również powiatu czy też województwa, a w razie potrzeby na terenie kraju.

Ten nowoczesny wóz strażacki z pewnością usprawni działania niosące pomoc i ratunek mieszkańcom oraz zwiększy bezpieczeństwo naszych strażaków, by z akcji ratowniczych szczęśliwie wracali do domów – podkreśla Granat. (k)