Nowy parking przy kościele

Ok. 400 tys. zł kosztowała przebudowa parkingu w Łopienniku Nadrzecznym przy kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła. Inwestycję zrealizowano w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w Gminie Łopiennik Górny”.

– Celem inwestycji było nadanie obiektowi właściwych funkcji użytkowych – mówi Karol Stęplowski, wicewójt Łopiennika Górnego. – Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej i częściowo z płyt ażurowych. Wybudowano parking z kilkudziesięcioma miejscami postojowymi oraz połączenie z istniejącym chodnikiem poprzez nowe przejście dla pieszych. Wprowadzono także nową organizację ruchu na przebudowanym terenie – dodaje.

Inwestycja pochłonęła ok. 400 tys. zł i została zrealizowana w porozumieniu z parafią. Gmina przygotowała dokumentację projektową oraz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. Na realizację inwestycji udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości ok. 280 tys. zł, w tym ze środków unijnych ok. 250 tys. zł oraz z budżetu państwa w wysokości ok. 30 tys. zł.

– Nieruchomość, na której zlokalizowany jest plac parkingowy, w większości należy do parafii, stąd także parafia uczestniczyła w kosztach budowy parkingu poprzez wniesienie wkładu własnego w wysokości 51 tys. zł. Pozostałe koszty poniosła gmina z uwagi na fakt, iż plac parkingowy położony jest częściowo w pasie drogi gminnej – tłumaczy Stęplowski. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here