Nowy proboszcz na Górce

Ks. prał. Tadeusz Kądziołka odszedł na emeryturę. Nowym proboszczem parafii pw. NNMP w Chełmie został ks. Andrzej Sternik, który dotąd pełnił posługę w Puławach. Zmienił się także proboszcz w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmie. Ks. kan. Krzysztofa Krakowiaka zastąpił ks. kan. Andrzej Majchrzak z Lubartowa.
– Arcybiskup Stanisław Budzik 22 czerwca br. wręczył księżom nominacje i według prawa mają miesiąc na objęcie parafii – mówi ks. Krzysztof Kwiatkowski z Archidiecezji Lubelskiej. – Nowi proboszczowie oficjalnie wprowadzani są na parafię podczas mszy świętej.
Zmiany na stanowiskach proboszczów w dwóch chełmskich parafiach nastąpiły z dniem 1 lipca br. Ks. prał. Tadeusz Kądziołka, który proboszczem bazyliki NNMP w Chełmie był od września 2009 r., odszedł na emeryturę. Zastąpił go ks. Andrzej Sternik, dotychczasowy proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. Ks. Sternik zna Parafię Mariacką w Chełmie, bo w latach 90. ub.w. był tu wikariuszem. Miejsce ks. Sternika w puławskiej parafii zajął ks. Krzysztof Krakowiak, do niedawna proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmie. Nowym proboszczem tej parafii został ks. kan. Andrzej Majchrzak. Dotąd był proboszczem parafii św. Anny w Lubartowie. (mo)