Nowy PSZOK gotowy, gniazda na ukończeniu

Zakończyła się budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bieławin w Chełmie. Częścią tego samego projektu są podziemne i półpodziemne „gniazda” na śmieci, które są w mieście nowością. W najbliższym czasie zakończy się montaż ostatnich gniazd.

Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Bieławinie to część dużego, „śmieciowego” projektu dofinansowanego z unijnej dotacji. Zakończenie inwestycji planowano pierwotnie na koniec listopada ub.r. Prace związane z budową PSZOK zakończyły się niedawno. Obiekt przyczynić ma się do dokładniejszej segregacji odpadów, a jego koszt to ponad 3 miliony złotych.

Przypomnijmy, że od 2020 r. nie ma żadnych limitów odpadów dostarczanych przez chełmian na PSZOK. Częścią tego samego, dużego projektu związanego ze zbiórką śmieci była budowa 7 podziemnych i 79 półpodziemnych „gniazd” do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, 500 betonowych śmietniczek ulicznych, a także 150 pojemników na odchody zwierzęce. Pojemniki i „gniazda” można zobaczyć w różnych rejonach Chełma.

– Zostały do zamontowania ostatnie gniazda – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – W ciągu dwóch tygodni prace powinny się zakończyć. (mo)