Nowy rok akademicki w systemie hybrydowym?

Uczniowie we wrześniu mają wrócić do szkół, a co ze studentami? Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem coraz bardziej prawdopodobne są studia w formie hybrydowej, łączącej zajęcia stacjonarne ze zdalnymi. To złe wiadomości nie tylko dla samych studentów, ale i dla miasta. W Lublinie studiuje ponad 60 tys. żaków. Bez nich knajpki, kina, sklepy, autobusy i stancje pozostaną puste.


Wszystkie lubelskie uczelnie od marca realizowały nauczanie zdalne. Choć było to nie lada wyzwanie nie tylko dla studentów, ale także dla wykładowców, obie strony pokonały wiele trudności i wypracowały nowe zasady działania. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pracuje właśnie nad zarządzeniem dotyczącym organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

– Wszelkie podejmowane decyzje mają na celu zapewnienie studentom i pracownikom optymalnych warunków realizacji procesu kształcenia, uwzględniają wytyczne i rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego – informuje Magdalena Drwal z Biura Prasowego UMCS w Lublinie.

W zależności od specyfiki kierunków studiów realizowanych na poszczególnych wydziałach, rozważane jest kształcenie w formie hybrydowej­, łączącej zajęcia stacjonarne ze zdalnymi.

– W formie stacjonarnej prowadzone będą na uczelni zajęcia wymagające użytkowania specjalistycznej aparatury lub oprogramowania, którego nie można udostępnić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, warsztaty oraz praktyki – wyjaśnia M. Drwal. – Zajęcia online będą realizowane w godzinach wyznaczonych przez plan zajęć dla danego kierunku i roku studiów z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu lub aplikacji MS Teams w ramach ogólnouczelnianej licencji MS Office 365.

Politechnika Lubelska również stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo pracowników oraz studentów, a także wysoką jakość prowadzonych zajęć.

– Wiele wskazuje na to, że – podobnie jak w ostatnim semestrze – kształcenie będzie miało charakter hybrydowy. Oznacza to, że część zajęć takich, jak wykłady i ćwiczenia odbywać się będzie online, a część – z uwagi na swoją specyfikę, wymagająca bezpośredniego udziału studentów i pracowników – będzie prowadzona z zachowaniem szczególnych środków ostrożności sanitarnych w formie stacjonarnej – mówi Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy PL.

Kierownicy poszczególnych jednostek na Politechnice przygotowują obecnie wykaz zajęć, które w przyszłym roku akademickim rozpoczną się w trybie zdalnym albo stacjonarnym. Jednak ostateczne rozwiązania będą zależały od sytuacji epidemicznej i bieżących decyzji rządu, o czym uczelnia będzie informowała w najbliższych tygodniach.

Katolicki Uniwersytet Lubelski także uzależnia formę prowadzonych zajęć od nowego roku akademickiego od sytuacji epidemicznej w kraju i decyzji odpowiednich władz oraz ministerstwa. – Jesteśmy przygotowani na każdy wariant prowadzenia zajęć – zdalne, hybrydowe lub stacjonarne, natomiast konkretne decyzje dotyczące nowego semestru, będą miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia studentów i zostaną podjęte w późniejszym terminie, najprawdopodobniej  we wrześniu – dodaje Katarzyna Bojko z KUL.

Studentom – czy to obecnym, czy rozpoczynającym dopiero naukę na uczelniach wyższych – nie pozostaje na razie nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i sprawdzać komunikaty dostępne na stronach internetowych uczelni. MG