Nowy sekretarz od lutego

Mariusz Wilk nie jest już sekretarzem powiatu świdnickiego. Z końcem ubiegłego roku za porozumieniem stron rozwiązał umowę o pracę ze starostwem. Nazwisko jego następcy powinien być znany jeszcze w tym miesiącu.


Dymisja Mariusza Wilka była przesądzona od momentu wygrania wyborów w powiecie przez PiS. Wilkowi, który bez powodzenia ubiegał się o fotel burmistrza Świdnika jako kandydat KWW Świdnik Wspólna Sprawa, ale zdobył mandat radnego miejskiego, opozycyjni radni PiS w powiecie przez całą kadencję wytykali, że jego zatrudnienie na stanowisku sekretarza odbyło się z naruszeniem prawa, bo nie spełniał on wymaganego przez ustawę o pracownikach samorządowych co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, w tym co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym.

Choć te uchybienie w 2015 roku wytknęła zarządowi powiatu również Regionalna Izba Obrachunkowa, Mariusz Wilk zachował stanowisko, a starosta tłumaczył, że sekretarz legitymuje się potrzebnym doświadczeniem pracy w samorządzie, bo przez dwie kadencje sprawował mandat miejskiego radnego.

Wydawało się, że zwolnienie Wilka będzie pierwszą decyzją personalną nowego starosty Łukasza Reszki, ale sekretarz rozchorował się i poszedł na zwolnienie lekarskie. L4 ma wystawione aż do 15 stycznia, ale za porozumieniem stron rozwiązał stosunek pracy już teraz. Starostwo zapowiada, że nabór na stanowisko sekretarza przeprowadzony zostanie niezwłocznie, tak, aby od 1 lutego mógł on objąć swoje obowiązki.

W Świdniku plotkuje się, że nowym sekretarzem zostanie Michał Piotrowicz, obecnie wiceburmistrz Świdnika, który po uzyskaniu w ostatnich wyborach mandatu radnego wojewódzkiego nie może łączyć go z funkcją wiceburmistrza. Starosta Łukasz Reszka ucina spekulacje na ten temat.

– Zapewniam, że wybrana osoba będzie spełniała wszystkie ustawowe wymogi, w tym będzie posiadała niezbędne doświadczenie w administracji samorządowej – mówi Reszka, nawiązując do niespełniania tego wymogu przez poprzedniego sekretarza.

Joanna Niećko